Refine your search

Your search returned 52 results.

|
1. BOOK Ագրոնոմիական հետազոտությունների մեթոդիկա ։ by Մամաջանյան, Ս․Ա․ Publication: Երևան ։ ՀԱԱՀ, 2019 . 39 էջ ։ 20 սմ․ Date: 2019 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.5(075.8) Մ-22] (20),

2. BOOK Օրգանական երկրագործության հիմունքներ : by Երիցյան, Ս.Կ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2018 . 18 էջ ; 20 սմ. Date: 2018 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.147(075.8) Ե-86] (20),

3. BOOK Գրունտային միջավայր հողագիտության հիմունքներով ։ by Մանուկյան, Ռ․Ռ․ Publication: Երևան ։ ՀԱԱՀ, 2018 . 22 էջ ։ 20 սմ․ Date: 2018 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.4(075.8) Մ-28] (20),

4. BOOK Երկրագործական բառարան : by Հայկազյան, Վ.Ց. Publication: Երևան : Ակտուալ արվեստ հրատարակչություն, 2017 . 393 էջ ; , Պարունակում է մոտ 140000 բառ և 10000 գլխաբառ: 23 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631(038) Հ-25] (1),

5. BOOK Երկրագործություն, հողագիտություն ագրոքիմիայի հիմունքներով : by Գրիգորյան, Հ.Է Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 30 էջ ; 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631(075.8) Գ-88] (20),

6. BOOK Երկրագործություն : by Հովհաննիսյան, Ա.Վ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 15 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631(075.8) Հ-85] (20),

7. BOOK Երկրագործություն :   Publication: Երևան : Խ.Աբովյան հրատ., 2014 . 96 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631(075.8) Ե-89] (19), ANAU Scientific library [631(075.8) Ե-89] (2),

8. BOOK Երկրագործության հիմունքներ : by Հովհաննիսյան, Ա.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 60 էջ : 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631(075.8) Հ-85] (20),

9. BOOK Մելիորատիվ երկրագործություն : by Հովհաննիսյան, Ա.Վ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 54 էջ : 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.587(075.8) Հ-87] (19),

10. BOOK Դաշտային փորձերի մեթոդիկա : by Մամաջանյան, Սասուն Արշալույսի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 48 էջ ; 21 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.5(075.5) Մ-22] (20),

11. BOOK Երկրագործություն հողագիտության հիմունքներով : by Մանուկյան, Ռուզաննա Ռուբենի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 216 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.4(075.8) Մ-28] (19), ANAU Scientific library [631.4(075.84 Մ-28] (142), ANAU Scientific library [631.4(075.84 Մ-28] (3),

12. BOOK Երկրագործություն : by Գուլյան, Արտակ Ասծատուրի Publication: Երևան : Ա. հ., 2009 . 229 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631(075.8) G-94] (33), ANAU Scientific library [631(075.8) G-94] (2),

13. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Երկրագործության հիմունքներ» առարկայից ստուգողական աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ / by Արազյան, Կ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 19 սմ : 21 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631(075,8) Ա-82] (18),

14. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Երկրագործություն հողագիտության և ագրոքիմիայի հիմունքներով» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ / by Շահինյան, Լ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 23 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.4(075.8) Շ-18] (17),

15. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Երկրագործություն» առարկայից դիպլոմային աշխատանք կատարելու վերաբերյալ / by Խաչատրյան, Ա.Ռ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2007 . 26 էջ : 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631(075.8) Խ-28] (16),

16. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Երկրագործության հիմունքներ»առարկայի ուսումնասիրման և ստուգողական աշխատանքների կատարման վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2007 . 10 էջ : 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631(075.8) Գ-20] (20),

17. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գիտական հետազոտությունների հիմունքներն ագրոնոմիայում» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական առաջադրանքներ կատարելու վերաբերյալ :   Publication: Երևան, 2006 . 23 էջ : 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [63(075.8) Խ-28] (20),

18. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ռեգիոնալ երկրագործություն» առարկայի ուսումնասիրման և ստուգողական աշխատանքների կատարման վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2006 . 19 էջ : 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631(075.8) Կ-29] (20),

19. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Երկրագործություն» առարկայի «Հողի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները բաժնի լաբորատոր -գործնական աշխատանքների վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2006 . 15 էջ ; 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.432(075.8) Ա-82] (20),

20. BOOK Մեթոդական ցծուցումներ «Երկրագործություն» առարկայի «Հողի ջրային հատկությունները» բաժնի լաբորատոր -գործնական աշխատանքների վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2006 . 12 էջ ; 20. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.432(075.8) Ա-82] (20),

Powered by Koha