Your search returned 15 results.

|
1. BOOK Մեթոդական ցուցումներ "Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում"առարկայից դիպլոմային աշխատանք կատարելու համար /   Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 20 էջ : 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Մ-45] (20),

2. BOOK Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում : by Դավթյան, Գ.Վ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 12 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Դ-23] (20),

3. BOOK Ագրոպարենային համակարգի կազմակերպությունների կառավարում : by Ղազարյան, Է.Ս. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 23 էջ : 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Ղ-15] (20),

4. BOOK Ագրոպարենային համակարգի կազմակերպությունների կառավարում : by Հարությունյան, Ա.Հ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 24 էջ : 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Հ-42] (20),

5. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսության արտադրության կազմակերպում» առարկայից «Բանջարաբուծության կազմակերպումը և զարգացման հեռանկարները (համայնքի, գյուղացիական, ֆերմային տնտեսության, ընկերության օրինակով)» թեմայով կուրսային նախագիծ կատարելու համար / by Դավթյան, Գ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 20 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Դ-23] (20),

6. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում» առարկայից «Հողային ֆոնդի օգտագործման կազմակերպումը և արդյունավետության բարձրացման հնարավորությունները (տարածաշրջանի, գյուղացիական, ֆերմերային տնտեսության և ընկերության օրինակով)» թեմայով կուրսային նախագիծ կատարելու համար / by Դավթյան, Գ.Վ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 22 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Դ-23] (19),

7. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Արտադրության կազմակերպումն ԱՊՀ կազմակերպություններում» առարկայից «Կերի արտադրության կազմակերպումը և զարգացման հեռանկարները» (տարածաշրջանի, տնտեսության, ընկերության օրինակով» դիպլոմային աշխատանք կատարելու համար) / by Մարգարյան, Լ.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 15 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Մ-35] (20),

8. BOOK Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում : by Մարգարյան, Ստեփան Ենոքի Publication: Երևան : "Մեկնարկ" ՍՊԸ, 2007 . 549 էջ : 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.17(075.8) Մ-35] (33), ANAU Scientific library [631.171(075.8) Մ-35] (50), ANAU Scientific library [631.171(075.8) Մ-35] (2), ANAU Scientific library [631.171(075.8) Մ-35] (2), ANAU Scientific library [631.171(075.8) Մ-35] (2),

9. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսության արտադրության կազմակերպում» առարկայից դիպլոմային աշխատանք կատարելու վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2006 . 11 էջ ; 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.158(075.8) Ա-35] (20),

10. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսության արտադրության կազմակերպում» առարկայիցկուրսային նախագիծ կատարելու վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2005 . 19 էջ ; 20 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Ղ-15] (17),

11. BOOK Արտադրության միջոցների ձևավորումը և օգտագործման կազմակերպումը գյուղատնտեսական ձեռնարկություններում : by Դավթյան, Գ.Վ. Publication: Եր. : ՀԳԱ, 2002 . 44 էջ ; 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.1(075.8) Դ-23] (14),

12. BOOK «Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում» առարկայից դասախոսության տեքստեր / by Դավթյան, Գ.Վ. Publication: Երևան : ՀԳԱ, 2002 . 44 էջ ; 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.1(075.8) Դ-23] (1),

13. BOOK Մեթոդական ցուցումներ գյուղատնտեսական արտադրությանն անհրաժեշտ տեխնիկայի ընտրության և պահանջի հաշվարկի համար /   Publication: Երևան, 2002 . 53 էջ : 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.1(075.8) Դ-23] (20),

14. BOOK Մեթոդական ցուցումներ ճարտարագիտական ֆակուլտետի 3113, 1710, 2401, 3110, 3301, 3114 մասնագիտությունների ուսանողների դիպլոմային նախագծերի կազմակերպատնտեսական հիմնավորման /   Publication: Երևան, 2002 . 43 էջ : 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.1(075.8) Ջ-36] (20),

15. BOOK Գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների կառավարչական աշխատողների աշխատանքի վարձատրությունը և նյութական խրախուսումը :   Publication: Երևան, 1990 . 30 էջ ; 20 սմ. Date: 1990 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.158(075.8) Գ-68] (31),

Powered by Koha