Your search returned 21 results.

|
1. BOOK Գեոդեզիա հողաշինարարության հիմունքներով : by Մուրադյան, Է.Կ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 23 էջ ; 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [528(075.8) Մ-99] (1), ANAU Scientific library [528(075.8) Մ-99] (19),
  (1 votes)
2. BOOK Գեոդեզիա հողաշինարարության հիմունքներով : by Մուրադյան, Է.Կ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 18 էջ ; 21 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [528(075.8) Մ-99] (20),

3. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գեոդեզիա» առարկայից «Հորիզոնական և ուղղաձիգ հանույթներ» թեմայով կուրսային աշխատանք կատարելու վերաբերյալ / by Մուրադյան, Է.Կ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 46 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [528(075.8) Մ-99] (20),

4. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գեոդեզիա» առարկայից LEICA TCR 305 ժամանակակից էլեկտրոնային տախեոմետրի կառուցվածքի, ստուգումների, դրանում կիրառվող հիմնական ֆունկցիաների և հասկացությունների վերաբերյալ լաբորատոր աշխատանք կատարելու համար / by Ղազարյան, Ս.Մ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 35 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [528.5(075.8) Ղ-15] (20),

5. BOOK Գեոդեզիա : by Ղազարյան, Ս.Մ. Publication: Երևան : ՀԱՊՀ, 2011 . 38 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [528(075.8) Ղ-15] (20),

6. BOOK Պայմանական նշաններ 1:500, 1: 1000, 1: 2000, 1: 5000 մասշտաբների տեղագրական հատակագծերի և 1: 10 000 մասշտաբի քարտեզների համար /   Publication: Երևան : Ա. հ., 2010 . 292 էջ : 29 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [528 Պ-19] (10),

7. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գեոդեզիա» առարկայի թիվ 5 և 6 առաջադրանքների կատարման վերաբերյալ ճարտարագիտական ֆակուլտետի հողաշինարարություն և հողային կադաստր մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար :   Publication: Երևան : ՀԳԱ, 2004 . 26 էջ : 20 սմ. Date: 2004 Availability: Items available: ANAU Scientific library [528(075.8) Ա-58] (18),

8. BOOK Գեոդեզիական մասշտաբներ :   Publication: Երևան : ՀԳԱ, 2004 . 31 էջ : 20 սմ. Date: 2004 Availability: Items available: ANAU Scientific library [528(075.8) Վ-30] (21),

9. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գեոդեզիա» առարկայի առաջադրանքների կատարման վերաբերյալ :   Publication: Երևան : ՀԳԱ, 2004 . 15 էջ : 20 սմ. Date: 2004 Availability: Items available: ANAU Scientific library [528(075.8) Ա-58] (18),

10. BOOK Գեոդեզիա : by Մովսիսյան, Ռաֆայել Հակոբի, Publication: Երևան : ԵՊՀ հրատ., 2002 . 314 էջ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [526(075.8) Մ-91] (34), ANAU Scientific library [526(075.8) Մ-91] (5),

11. BOOK Դասախոսություններ գեոդեզիայի և կադաստրային քարտեզագրման հիմունքների վերաբերյալ / by Մովսիսյան, Ռ. Publication: Երևան : Հրատ. կենտրոն ԴՓԲԸ, 2000 . Մ. Date: 2000 Availability: Items available: ANAU Scientific library [528 Մ-91] (1),

12. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գեոդեզիական աշխատանքները հողաշինարարությունում» առարկայից «Հողամասերի նախագծման եղանակները» թեմայով թիվ 2 առաջադրանք կատարելու վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 1999 . 8 սմ : 20 սմ. Date: 1999 Availability: Items available: ANAU Scientific library [528(075.8) Ա-58] (20),

13. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գեոդեզիական աշխատանքները հողաշինարարությունում» առարկայից կուրսային աշխատանք կատարելու :   Publication: Երևան, 1999 . 11 էջ : 20 սմ. Date: 1999 Availability: Items available: ANAU Scientific library [528(075.8) Ա-58] (19),

14. BOOK Գեոդեզիա : by Մանուչարյան, Լևոն Նիկողայոսի Publication: Երևան : Լույս , 1974 . 446 էջ. : 26 սմ. Date: 1974 Availability: Items available: ANAU Scientific library [526(075.8) Մ-28] (65), ANAU Scientific library [526(075.8) Մ-28 ] (1), ANAU Scientific library [526(075.8) Մ-28] (1),

15. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գեոդեզիայի» լաբորատոր պարապմունքներ անցկացնելու և կոնտրոլ առաջադրանքների համար /   Publication: Երևան, 1970 . 102 էջ : 20 սմ. Date: 1970 Availability: Items available: ANAU Scientific library [526(021) Ղ-15] (10),

16. BOOK Գեոդեզիական չափումների արդյունքների մշակումը / by Մովսիսյան, Ռաֆայել Հակոբի, Publication: Երևան : Հայաստան , 1965 . 194 էջ. Date: 1965 Availability: Items available: ANAU Scientific library [526 Մ-91] (5), ANAU Scientific library [626 Մ-91] (1),

17. BOOK Գեոդեզիա / by Ղազանչյան, Պարսամ Պարգևի Publication: Երևան : Հայպետհրատ, 1963 . 263 էջ. Date: 1963 Availability: Items available: ANAU Scientific library [526(021) Ղ-15] (16),

18. BOOK Գեոդեզիա : by Ղազանչյան, Պարսամ Պարգևի Publication: Երևան : Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1957 . 139 էջ. Date: 1957 Availability: Items available: ANAU Scientific library [526(021) Ղ-15] (3), ANAU Scientific library [526(021) Ղ-15] (1),

19. BOOK Գեոդեզիա : by Մանուչարյան, Լ.Ն. Publication: Երևան : Հայպետուսմանկհրատ, 1956 . 482 էջ. Date: 1956 Availability: Items available: ANAU Scientific library [526(075.8) Մ-28] (2), ANAU Scientific library [526(075.8) Մ-28] (4),

20. BOOK Գեոդեզիա : by Մանուչարյան, Լ.Ն. Publication: Երևան : Հայպետուսմանկհրատ , 1952 . 655 էջ. Date: 1952 Availability: Items available: ANAU Scientific library [526(075.8) Մ-28] (4),

Powered by Koha