Refine your search

Your search returned 52 results.

|
1. BOOK Բուսանունների հայերեն, լատիներեն, ռուսերեն բառարան / by Գուլյան, Ա.Ա. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 184 էջ ; 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [58(038) Գ-95] (48), ANAU Scientific library [58(038) Գ-95] (2),

2. BOOK Բուսաբուծություն : by Մարտիրոսյան, Հ.Ս Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 60 էջ : 21 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.5/.9(075.8) Մ-39] (3), ANAU Scientific library [631.5/.9(075.8) Մ-39] (17),

3. BOOK Բույսերի որոշ կարանտին օրգանիզմների բացահայտման և նույնականացման ուղեցույց :   Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 368 էջ : 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [632(075.8) Բ-95] (1), ANAU Scientific library [632(075.8) Բ-95] (7), ANAU Scientific library [632(075.8) Բ-95] (2),

4. BOOK Սելեկցիա գենետիկայի հիմունքներով : by Ասատրյան, Ա.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 16 էջ ; 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.527(075.8) Ա-73] (21),

5. BOOK Բուսաբուծություն : by Գրիգորյան, Վ.Մ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 24 էջ ; 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [633/635(075.8) Գ-88] (20),

6. BOOK Բուսաբուծություն : by Մարտիրոսյան, Հ.Վ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2012 . 11 էջ : 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [633/635(075.8) Զ-43] (19), ANAU Scientific library [633/635(075.8) Մ-39] (1),

7. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Բուսաբուծության, բանջարաբուծության և մարգագետնաբուծության հիմունքներ» առարկայից լաբորատոր-գործնական աշխատանք կատարելու համար : «Հողային շինարարություն և հողային կադաստր», «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում» մասնագիտությունների ցերեկային ուսուցման ուսանողների համար / by Թովմասյան, Գ.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 26 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [633/635(075.8) Թ-79] (24),

8. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Բուսաբուծության, բանջարաբուծության և մարգագետնաբուծության հիմունքներ» առարկայից լաբորատոր-գործնական աշխատանք կատարելու համար : «Հողային շինարարություն և հողային կադաստր», «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում» մասնագիտությունների հեռակա ուսուցման ուսանողների համար / by Թովմասյան, Գ.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 12 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [633/635(075.8) Թ-79] (21),

9. BOOK Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա : by Նազարյան, Ա.Ի. Publication: Երևան, 2011 . 16 էջ ; 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [664.6/.7(075.8) Ն-15] (20),

10. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հացի, հրուշակեղենի և մակարողենի տեխնոլոգա» առարկայից լաբորատորաշխատանքներ կատարելու համար / by Մեծոյան, Յու. Կ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 36 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [664.6(075.8) Մ-55] (15),

11. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հացահատիկային մշակաբույսերի սերմերի որակի գնահատումը» թեմայով լաբորատոր-գործնական պարապմունքներ անցկացնելու համար / by Գրիգորյան, Ս.Ս. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 15 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [633.11(075.8) Գ-88] (13),

12. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և սերմնաբուծություն» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական առաջադրանքներ կատարելու վերաբերյալ / by Կարապետյան, Ա.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 18 էջ ; 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.52(075.8) Կ-29] (17),

13. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Բուսաբուծություն» առարկայից կուրսային աշխատանք կատարելու վերաբերյալ / by Գյուլխասյան, Մ.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 23 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [621.56(075.8) Մ-15] (16),

14. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Բուսաբուծական արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիա» «բուսաբուծությու և բանջարաբուծություն» առարկաներն ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու վերաբերյալ / by Մելիքյան, Ա.Շ. Publication: Երևան, 2007 . 12 էջ : 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [633/ 635.1(075.8) Մ-49] (18),

15. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Բուսաբուծական մթերքների պահպանման և վերամշակման տեխնոլոգիա» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու վերաբերյալ / by Յավրույան, Վ.Ն. Publication: Երևան, 2007 . 19 էջ ; 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [664.84/85(075.8) Յ-61] (17),

16. BOOK Բույսերի սելեկցիայի և սերմնաբուծության հիմունքներ : by Եդոյան, Ռաֆիկ Հայկոյի, Publication: Երևան : Ա. հ., 2006 . 352 էջ : 21 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.52(075.8) Ե-18] (95), ANAU Scientific library [631.52(075.8) Ե-18] (2), ANAU Scientific library [631.52(075.8) Ե-18 ] (1), ANAU Scientific library [631.52(075.8) Ե-18] (3),

17. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Բուսաբուծություն» առարկայից դիպլոմային աշխատանք կատարելու համար /   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2005 . 28 էջ : 20 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.5/.9(075.8) Գ-67] (17),

18. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Բուսաբուծության, մարգագետնաբուծության և բանջարաբուծության հիմունքներ» առարկայի ուսումնասիրման և ստուգողական առաջադրանքների կատարման վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2005 . 15 էջ ; 20 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.5/.9(075.8) Հ-42] (20),

19. BOOK Հատիկային և բանջարային բույսերի գենետիկական ռեսուրսների պահպանումը և օգտագործումը =   Publication: Երևան : Ա.հ., 2003 . 82 էջ : Date: 2003 Availability: Items available: ANAU Scientific library [06 Հ-24] (4), ANAU Scientific library [06 Հ-24] (1),

20. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Բուսաբուծական մթերքների պահպանության և վերամշակման տեխնոլոգիա» առարկայի լաբորատոր պարապմունքների անցկացման համար /   Publication: Երևան, 2003 . 34 էջ ; 20 սմ. Date: 2003 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.5(075.8) Ա-68] (16),

Powered by Koha