Refine your search

Your search returned 43 results.

|
1. BOOK Բուսասանիտարիայի հիմունքներ : by Տեր-Գրիգորյան, Արմենակ Ջալլադի Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 231 էջ : 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [632.9(075.8) Տ-38] (158), ANAU Scientific library [632.9(075.8) Տ-38 ] (6), ANAU Scientific library [632.9(075.8) Տ-38 ] (30), ANAU Scientific library [632.9(075.8) Տ-38] (2),

2. BOOK Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործման համար թույլարված բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների տեղեկատու :   Publication: Երևան : Հեղ. հրատ., 2015 . 470 էջ : Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [632.9(031) Հ-24] (1), ANAU Scientific library [632.9(031) Հ-24] (1),

3. BOOK Մոլախոտերի դեմ համալիր (ինտեգրված) պայքարի կազմակերպում /   Publication: Երևան : Հայաստան, 2015 . 33 էջ : 28 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [632.9 Մ-86] (14),

4. BOOK Մշակաբույսերի որոշ վնասակար օրգանիզմների կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունները :   Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 320 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [632.9(075.8) Մ-84] (8), ANAU Scientific library [632.9(075.8) Մ-84] (1), ANAU Scientific library [632.9(075.8) Մ-84] (1),

5. BOOK Բույսերի արտաքին կարանտին օրգանիզմների բացահայտման բուսասանիտարական փորձաքննություն :   Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2012 . Մաս. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [632(075.8) Բ-95] (10),
  (1 votes)
6. BOOK Բույսերի պաշտպանություն : by Ավագյան, Գայանե Վարուժանի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 36 էջ ; 21 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [632(075.8) Ա-77] (20),

7. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Անտառային ծառաբույսերի պաշտպանություն» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Ավագյան, Գ.Վ. Publication: Երևան, 2009 . 23 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [630x4(075.8) Ա-77] (13),

8. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Բույսերի քիմիական պաշտպանություն» առարկայից կուրսային աշխատանք կատարելու համար / by Տեր-Գրիգորյան, Ա.Ջ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 14 էջ ; 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [632.9(075.8) T-38] (15),

9. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Բույսերի քիմիական պաշտպանություն» առարկայից «Բույսերի պաշտպանության որոշումը» թեմայով լաբորատոր-գործնական պարապմունքներ անցկացնելու վերաբերյալ / by Տեր-Գրիգորյան, Արմենակ Ջալլադի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 19 էջ ; 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [632.9(075.8) Տ-38] (17),

10. BOOK Գյուղատնտեսական ֆիտոպաթոլոգիայի պրակտիկում / by Ավագյան, Գայանե Վարուժանի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ հրատ., 2006 . 142 էջ : 21 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [632(075.8) Ա-77] (306), ANAU Scientific library [632(075.8) Ա-77] (2), ANAU Scientific library [632(075.8) Ա-77] (5),
  (1 votes)
11. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Բույսերի պաշտպանության (էնտոմոլոգիա, ֆիտոպաթոլոգիա) գծով դիպլոմային աշխատանք կատարելու վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2006 . 12 էջ : 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [632.9(075.8) Ա-70] (20),

12. BOOK Տեղեկատու Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասատուների, հիվանդությունների և մոլախոտերի դեմ օգտագործման համար թույլատրված բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների /   Publication: Երևան : Ա. հ., 2005 . 128 էջ : , Գյուղատնտեսության աջակցության հանրապետական կենտրոն | Հապավումներ՝ էջ 4 20 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [632.9(031) T-30] (5),

13. BOOK Պայքար հացահատիկի ցանքի մոլախոտերի դեմ / by Ահարոնյան, Արկադի Գևորգի, Publication: Երևան : Հայաստան, 2001 . 190 էջ : , Հավելված՝ էջ 141-181 20 սմ. Date: 2001 Availability: Items available: ANAU Scientific library [632.5 A-42] (1),

14. BOOK Պտղատու ծառերին ու խաղողի վազին վնասող կոկցիդները և պայքարը նրանց դեմ / by Բաբայան, Հայկ Հմայակի Publication: Երևան : Ա. հ., 2001 . 77 էջ : 20 սմ. Date: 2001 Availability: Items available: ANAU Scientific library [595.7 B-12] (2),

15. BOOK Ջերմատնային բույսերի պոտենցիալ վտանգավոր կարանտին վնասատուները և հիվանդությունները / by Առաքելյան, Արտավազդ Հովհաննեսի, Publication: Երևան : Ա.Հ., 2001 . 28 էջ ; 20 սմ. Date: 2001 Availability: Items available: ANAU Scientific library [632 Ա-70] (1), ANAU Scientific library [632 A-70] (1),

16. BOOK Հացահատիկային և լոբազգի մշակաբույսերի սերմերով տարածվող պոտենցիալ վտանգավոր կարանտին վնասատուները և հիվանդությունները / by Առաքելյան, Արտավազդ Հովհաննեսի, Publication: Երևան, 2001 . 32 էջ : 20 սմ. Date: 2001 Availability: Items available: ANAU Scientific library [632 A-70] (1),

17. BOOK Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի, հիվանդությունների և մոլախոտերի դեմ օգտագործվող ժամանակակից քիմիական միջոցները / by Գրիգորյան, Ե.Գ. Publication: Երևան : Ագրոպրես, 1998 . 68 էջ : 20 սմ. Date: 1998 Availability: Items available: ANAU Scientific library [632.95 Գ-88] (1), ANAU Scientific library [632.95 Գ-88] (1),

18. BOOK Բուսական աշխարհի արժեքավոր տեսակները : by Հարությունյան, Կարապետ Պետրոսի Publication: Երևան : Լույս, 1984 . 184 էջ : , Տիտղոսաթերթի վրա՝ Կ.Մ. Հարությունյան 22 սմ. Date: 1984 Availability: Items available: ANAU Scientific library [633/635 Հ-42] (6), ANAU Scientific library [633/635 Հ-42] (1),

19. BOOK Խաղողի ալրավոր որդանը և պայքարը նրա դեմ / by Թումանյան, Հակոբ Գեղամի Publication: Երևան : Հայաստան, 1981 . 16 էջ : 17 սմ. Date: 1981 Availability: Items available: ANAU Scientific library [632.7 Թ-94] (19),

20. BOOK Ծառերի, թփերի, բնի ու ճյուղերի վնասատուները / by Միրզոյան, Սամվել Ալեքսանի, Publication: Երևան : Հայաստան, 1979 . 72 էջ : Date: 1979 Availability: Items available: ANAU Scientific library [632 Մ-76] (183),

Powered by Koha