Your search returned 10 results.

|
1. BOOK Անգլերեն լեզու : by Գասպարյան, Ն.Ռ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 52 էջ ; 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [42(075.8) Գ-31] (20),

2. BOOK Անգլերեն լեզու : by Գասպարյան, Ն. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 20 էջ ; 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [42(075.8) Գ-31] (20),

3. BOOK Անգլերեն լեզու : by Փիլոսյան, Ռ.Գ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 58 էջ : 21 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [42(075.8) Փ-55] (20),

4. BOOK Անգլերեն լեզու :   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 36 էջ : 21 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [42(075.8) Ա-57] (20),

5. BOOK Անգլերեն լեզվի ուսումնական ձեռնարկ /   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2007 . Հատոր. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [42(075.8) Ա-57] (1), ANAU Scientific library [42(075.8) Ա-57] (311), ANAU Scientific library [42(075.8) Ա-57] (8),

6. BOOK Իմ թեմատիկ հանրագիտարանը : by Հովհաննիսյան, Գայանե Վլադիմիր Publication: Երևան : Էդիթ Պրինտ, 2006 . 444 էջ : 30 էջ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [42 M-99] (1),

7. BOOK Անգլերեն լեզվի ուսումնական ձեռնարկ /   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2004 . Հատոր. Date: 2004 Availability: Items available: ANAU Scientific library [42(075.8) A-57] (1), ANAU Scientific library [42(075.8) Ա-57] (222), ANAU Scientific library [42(075.8) Ա-57] (2), ANAU Scientific library [42(075.8) Ա-57] (10),

8. BOOK Անգլերենի ինքնուսույց / by Բաբայան, Ամալյա Միքայելի Publication: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1991 . 405 էջ ; 19 սմ. Date: 1991 Availability: Items available: ANAU Scientific library [42 Բ-12] (1),

9. BOOK Անգլերեն լեզու : by Գասպարյան, Ն.Ռ. Publication: ԵՐևան: ՀԱԱՀ; 2018 . 40 էջ; 20 սմ. Date: 2018 Availability: Items available: ANAU Scientific library [42(075.8) Գ-31] (20),

10. BOOK Անգլերեն լեզու : by Գասպարյան, Ն.Ռ. Publication: Երևան: ՀԱԱՀ; 2018 . 40 էջ; 20սմ. Date: 2018 Availability: Items available: ANAU Scientific library [42(075.8) Գ-31] (20),

Powered by Koha