Refine your search

Your search returned 166 results.

|
1. BOOK Անասնաբուժական նշանակության հատուկ վտանգավոր պաթոգեններ փոխանցողների վերահսկում :   Publication: Երևան : Հեղինակային հրատարակություն, 2017 . 68 /2/ էջ +16 ներդիր թերթ : 24 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Ա-57] (2), ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Ա-57] (46), ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Ա-57] (33),

2. BOOK Հայաստանի Հանրապետության անասնաբուժական բժշկագիտության (Կենդանաբուժության) գիտությունների ակադեմիայի անդամները /   Publication: Երևան : Ա. հ., 2016 . 59 էջ : 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619(092) Հ-24] (5),

3. BOOK Մակաբուծաբանություն և կենդանիների ինվազիոն հիվանդություններ / by Նաղաշյան, Հ.Զ Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 14 էջ ; 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.98(075.8) Մ-18] (20),

4. BOOK Ախտաբանական անատոմիա : by Աղաջանյան, Ա.Գ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 30 էջ ; 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-091(075.8) Ա-45] (20),

5. BOOK Անասնաբուժական գործի կազմակերպում և էկոնոմիկա : by Գրիգորյան, Ս.Լ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 12 էջ ; 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619(075.8) Գ-89] (20),

6. BOOK Կովերի նախրի նորոգման մատղաշի և երինջների աճեցման տեխնոլոգիան / by Սիմոնյան, Խաչատուր Մկրտչի Publication: Երևան : Ա.հ., 2013 . 136 էջ : 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636.22/.28 Ս-50] (1),

7. BOOK Կլինիկական ախտորոշաբանություն և ռենտգենաբանություն : by Մանասյան, Ա.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 11 էջ ; 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-072(075.8) Մ-24] (24),

8. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ընտանի կենդանիների ֆիզիոլոգիա և էթոլոգիա» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական առաջադրանք կատարելու համար / by Թադևոսյան, Լ.Գ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 32 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636:612(075.8) Թ-14] (20),

9. BOOK Հայաստանում տարածված գյուղատնտեսական կենդանիների վտանգավոր որոշ ինֆեկցիոն և ինվազիոն հիվանդությունները : by Գրիգորյան, Սուրեն Լևոնի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 38 էջ : 21 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.98(075.8) Գ-88] (19),

10. BOOK Մեթոդական ցուցումներ : by Նաղաշյան, Հ.Զ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 8 էջ : 21 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.99(075.8) Ն-26] (20),

11. BOOK Մեթոդական ցուցումներ :   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 12 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619(075.8) Մ-45] (20), ANAU Scientific library [619(075.8) Մ-45 ] (1),

12. BOOK Կենդանիների և թռչունների հիվանդությունների ձեռնարկ /   Publication: Երևան : Ա.հ., 2010 . 208 էջ: 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616(075.8) Կ-41] (1),

13. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Կլինիկական ախտորոշաբանություն» առարկայից «Գյուղատնտեսական կենդանիների միզապարկի կաթետերացումը» թեմայով լաբորատոր-գործնական պարապմունքներ անցկացնելու համար /   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 7 էջ ; 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-07(075.8) Մ-45] (15),

14. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսական կենդանիների ծննդագիտություն, գինեկոլոգիա և բազմացման կենսատեխնոլոգիա» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Սերոբյան, Գ.Բ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 12 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:618(075.8) Ս-43] (20),

15. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» առարկայից «Երշիկների անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննությունը» թեմայով լաբորատոր աշխատանքներ կատարելու համար / by Աբրահամյան, Վիկտոր Վահանի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 12 էջ ; 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:614(075.8) Ա-16] (13),

16. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Բջջաբանություն, սաղմնաբանություն և հյուսվածքաբանություն» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանքներ կատարելու համար / by Մխիթարյան, Ռազմիկ Սարգսի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [576.3(075.8) Մ-79] (18),

17. BOOK Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի անասնաբուժական բժշկագիտության ֆակուլտետի 80- ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու /   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 117 էջ : 29 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [06 Հ-24] (1),

18. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Համաճարակաբանություն» առարկայից «Մանրէական հիվանդությունների ուսումնասիրման համար առողջ լաբորատոր կենդանիների ընտրությունը» թեմայով լաբորատոր-ործնական պարապմունքներ անցկացնելու վերաբերյալ / by Գրիգորյան, Ս. Լ. Publication: Երևան, 2007 . 16 էջ ; 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Գ-88] (18),

19. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» առարկայից «Մսեղեն տուփավոր պահածոների սանիտարական հետազոտությունը» թեմայով լաբորատոր աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ / by Աբրահամյան, Վիկտոր Վահանի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2007 . 15 էջ ; 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:614.31(075.8) Ա-16] (14),

20. BOOK Կենդանիների ինվազիոն հիվանդություններ : by Նաղաշյան, Հովհաննես Զավենի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ հրատ., 2006 . 246 էջ : 21 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.99(075.8) Ն-26] (3), ANAU Scientific library [619:616.99 Ն-26] (4), ANAU Scientific library [619:616.99(075.8) Ն-26] (159),

Powered by Koha