Your search returned 7 results.

|
1. BOOK Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա : by Գևորգյան, Ս.Վ. Publication: Ե. : ՀԱԱՀ, 2013 . 12 էջ : , Առանց տիտղթ.-ի, նկ. է կազմից Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-092(075.8) Գ-47] (20),

2. BOOK Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա : by Գևորգյան, Ս.Վ. Publication: Ե. : ՀԱԱՀ, 2013 . 12 էջ :. , Առանց տիտղթ.-ի, նկ. է կազմից Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-092(075.8) Գ-47] (20),

3. BOOK Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա : by Գրիգորյան, Ա.Գ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-092(075.8) Գ-88] (20),

4. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Գևորգյան, Ս.Վ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 12 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-092(075.8) Գ-47] (20),

5. BOOK Կլինիկական կենսաքիմիայի հիմունքներ : by Քամալյան, Ռոմիկ Գուրգենի Publication: Երևան ։ : ՀՊԱՀ հրատ., 2008 . 294 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [616:577(075.8) Ք-17] (4), ANAU Scientific library [616:577(075.8) Ք-17] (223),

6. BOOK Պաթոլոգիական ֆիզիոլոգիա : by Խաչատրյան, Ս.Հ. Publication: Երևան : Հայկ. բժշ. ին-տ, 2003 . 570 էջ : , Հապավումներ՚ էջ 560 | Առարկ. ուղեցույց՚ էջ 554- 559 25 սմ. Date: 2003 Availability: Items available: ANAU Scientific library [616(075.8) Խ-28] (1),
Tags:

7. BOOK Ախտաբանական ֆիզիոլոգիայի գործնական պարապմունքների ձեռնարկ : by Գրիգորյան, Մարգարիտա Սերգեյի Publication: Երևան : Լույս , 1974 . 204 էջ. Date: 1974 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.092(076.5) Գ-89] (116), ANAU Scientific library [619:616.092(076.5) Գ-89] (7),

Powered by Koha