Your search returned 25 results.

|
1. BOOK Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսությանը վնաս պատճառող բնական և մարդածին աղետների ռիսկերի նվազեցման ուղեցույց /   Publication: Երևան : [Ոսկան Երևանցի], 2015 . 176 էջ : 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.95 Հ-24] (9),

2. BOOK Տեխնածին աղտոտված հողերի վերակուլտիվացման տեխնոլոգիաներ : by Գալստյան, Մ.Հ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 24 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.95(075.8)Գ-20] (20),

3. BOOK Ագրոէկոլոգիա և շրջակա միջավայրի պահպանություն : by Սարգսյան, Գ.Շ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 31 էջ ; 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.95(075.8) Ս-25] (20),

4. BOOK Ագրոէկոլոգիա և շրջակա միջավայրի պահպանություն : by Մարկոսյան, Մ.Ս. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 31 էջ ; 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.95(075.8) Մ-37] (20),

5. BOOK ՀՀ բնական ռեսուրսները : by Գալստյան, Մերուժան Հայկարամի Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 187 էջ : 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [502/504(075.8) Գ-20] (38), ANAU Scientific library [502/504(075.8) Գ-20] (2), ANAU Scientific library [502/504(075.8) Գ-20] (2),

6. BOOK Ագրոէկոլոգիա : by Գալստյան, Մ.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 24 էջ : 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.95(075.8) Գ-20] (22),

7. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ագրոէկոլոգիա» առարկայից դիպլոմային աշխատանք կատարելու համար / by Գալստյան, Մ.Հ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 36 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.95(075.8) Գ-20] (19),

8. BOOK Կենսոլորտի քիմիա : by Գալստյան, Մ.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 24 էջ ; 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [550.4(075.8) Գ-20] (21),

9. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ավտոտրանսպորտի էկոլոգիական անվտանգություն և շրջակա միջավայրի պահպանություն» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար /   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 24 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [574(075.8) Մ-45] (20),

10. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ագրոէկոլոգիա և շրջակա միջավայրի պահպանություն» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Հայրապետյան, Է.Մ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 27 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.95(075.8) Հ-30] (20),

11. BOOK Հայաստանի կենսաբազմազանությունը և բնության հատուկ պահպանվող տարածքները : by Գալստյան, Մ.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 73 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [502.1(075.8) Գ-20] (46), ANAU Scientific library [502.1(075.8) Գ-20] (2), ANAU Scientific library [502.1(075.8) Գ-20] (2), ANAU Scientific library [502.1(075.8) Գ-20] (1),

12. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ագրոէկոլոգիա և շրջակա միջավայրի պահպանություն» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Գալստյան, Մ.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 24 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.95(075.8) Գ-20] (20),

13. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ագրոէկոլոգիա և շրջակա միջավայրի պահպանություն» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար /   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 19 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.95(075.8) Մ-45] (13),

14. BOOK Հոսքաջրերի կենսաբանական մաքրումը : by Հայրապետյան, Էդուարդ Մելիքի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ հրատ., 2009 . 32 էջ ; 21 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [502.1(075.8) Հ-30] (2), ANAU Scientific library [502.1(075.8) Հ-30] (8),

15. BOOK Ձեռնարկ «Ագրոէկոլոգիա և շրջակա միջավայրի պահպանություն» առարկայի լաբորատոր-գործնական պարապմունքների / by Հայրապետյան, Էդուարդ Մելիքի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 98 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.95(075.8) Հ-30] (214), ANAU Scientific library [631.95(075.8) Հ-30 ] (1),

16. BOOK Ուսումնաարտադրական պրակտիկայի համալիր ծրագիր /   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 20 սմ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.95(075.8) Ու-79] (17),

17. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Շրջակա միջավայրի աղտոտման վերահսկում (մոնիտորինգ)» առարկայից կուրսային աշխատանք կատարելու համար / by Հարությունյան, Վ.Ս. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 11 էջ ; 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [502.1(075.8) Հ-42] (17),

18. BOOK Մեթոդական ցուցումներ կուրսային և դիպլոմային աշխատանքներում օդերևույթաբանական և ագրոկլիմիական տվյալների օգտագործման վերաբերյալ :   Publication: Երևան, 2006 . 19 էջ : 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [551.5(075.8) Ա-82] (21),

19. BOOK Ֆրանսերեն-հայերեն ագրոէկոլոգիական և անտառագիտական տերմինների համառոտ բառարան = by Պողոսյան, Մարո Խաչիկի Publication: Երևան : ՀԳԱ, 2005 . 162 էջ ; 21 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.95(038) Պ-79] (164), ANAU Scientific library [631.95(038) Պ-79] (4), ANAU Scientific library [631.95(038) Պ-79] (3),

20. BOOK Մեթոդական ցուցումներ " Ագրոէկոլոգիա" առարկայից կուրսային աշխատանք կատարելու համար /   Publication: Երևան, 2005 . 11 էջ ; 20 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.95(075.8) Հ-30] (20),

Powered by Koha