Your search returned 7 results. Subscribe to this search

|
1. BOOK Արևմտահայությունն Օսմանյան կայսրության գաղտնի ծառայությունների թիրախում 1878-1923 թթ. : by Հատիկյան, Հակոբ Հարությունի Publication: Երևան , 2016 . 275 էջ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(c)Հ Հ-38] (1),

2. BOOK Հայաստանը և Թուրքիան տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման գործընթացներում /   Publication: Երևան : Գիտություն, 2012 . 240 էջ : 21 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [339 Հ-24] (2),

3. BOOK Միացյալ, անկախ Թուրանիա : by Զարևանդ, Publication: Երևան : Հայաստան, 1993 . 157 էջ ; 20 սմ. Date: 1993 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(c) Հ Զ-37] (2),

4. BOOK Պանթուրքիզմը երեկ և այսօր : by Պողոսյան, Ստեփան Կարապետի, Publication: Երևան, : Ա. հ., 1990 . 80 էջ. : , Ծանոթագրություններ, էջ՝ 76-79 Date: 1990 Availability: Items available: ANAU Scientific library [ԳՄԴ 63.3 (2)2Հ Պ-79] (5), ANAU Scientific library [ԳՄԴ 66.5 (5Թու) Պ-797] (2),

5. BOOK Օսմանյան յեղափոխության մութ ծալքերը և Իթթիհատի հայաջինջ ծրագրերը : by Րիֆաթ, Մեվլան Զադե Publication: Երևան : ԿՓՀ, 1990 . 330 էջ : 22 սմ. Date: 1990 Availability: Items available: ANAU Scientific library [ԳՄԴ 63.5 (5) (5Թուրք.) Ր-67] (3), ANAU Scientific library [ԳՄԴ 63.3 (5Թուրք.) Ր-676] (2),

6. BOOK Թուրքիայի պատմության ուրվագծեր / by Հասրաթյան, Մ.Ա. Publication: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1986 . 402 էջ. Date: 1986 Availability: Items available: ANAU Scientific library [ԳՄԴ 63.3(5 Թուրք.) Հ-36] (2),

7. BOOK Հին և նոր Թուրքիան : by Պոզնանսկա, Քրիստինա Publication: Երևան : Հայաստան , 1985 . 212 էջ ; 22 սմ. Date: 1985 Availability: Items available: ANAU Scientific library [ԳՄԴ 66.3(5Թուրք.) Պ-75] (2), ANAU Scientific library [ԳՄԴ 66.3(5Թուրք.) Պ-75] (1),

Powered by Koha