Your search returned 12 results.

|
1. BOOK Երկարաժամկետ ֆինանսական ռեսուրսների վերարտադրության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում :   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2014 . 70 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336 Ե-87] (1),

2. BOOK Ժամանակակից տնտեսագիտական խոսույթի լեզվատրամաբանական վերլուծություն :   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2014 . 58 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [330.1 Մ-76] (1),

3. BOOK ՀՀ-ում բարձրագույն տնտեսագիտական կրթությամբ մասնագետների պահանջարկի գնահատումը և կանխատեսումը :   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2014 . 77 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [378 Հ-24] (1),

4. BOOK Տնտեսական աճի որակը :   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2014 . 85 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.1 Տ-77] (1),

5. BOOK Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները :   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2014 . 79 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.26 Ե-81] (1),

6. BOOK Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների որոշման մեթոդաբանության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում :   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2014 . 59 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [504 Գ-47] (1),

7. BOOK Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության նորամուծային տեխնոլոգիական արդիականացումը երկարաժամկետ ինստիտուցիոնալ փոխակերպման պայմաններում :   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2014 . 49 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [330.3 Մ-35] (1),

8. BOOK Զբոսաշրջության մրցունակությունը և զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում :   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2014 . 134 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.48 Զ-45] (1),

9. BOOK Փոքր և միջին բիզնեսի հարկային պլանավորման հիմնախնդիրնեերը :   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2014 . 112 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338 Մ-15] (1),

10. BOOK Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մրցունակության ու նորարարության հիմնախնդիրները և դրանց ազդեցության գնահատումը տնտեսական աճի վրա :   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2014 . 83 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [330.3 Թ-29] (1),

11. BOOK ՀՀ առևտրային ցանցերում հաշվապահական հաշվառման մոնիթորինգի տեղեկատվական համակարգի կառուցման և ներդրման գիտամեթոդական լուծումները :   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2014 . 56 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [657.1 Հ-24] (1),

12. BOOK Արդյունաբերական քաղաքականությունը որպես երկրի տնտեսության մրցունակության բարձրացման միջոց :   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2014 . 73 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338 Ա-16] (1),

Powered by Koha