Refine your search

Your search returned 27 results.

|
1. BOOK Մենեջմենթ :   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2016 . 672 էջ : 25 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [65.01(075.8) Մ-61] (1),

2. BOOK Հայաստանի բուհական վերլուծական կենտրոնները /   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2015 . 58 էջ : 24 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [378 Հ-24] (1),

3. BOOK Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման գերակայունությունների գնահատումը և կանխատեսումը /   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2015 . 115 էջ : 24 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338 Հ-45] (1),

4. BOOK Բիզնեսի բարոյականության և սոցիալական պատասխանատվության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում /   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2015 . 106 էջ : 24 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [339.174 Բ-62] (3),

5. BOOK ՀՀ տնտեսության ոլորտային զարգացման և հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները Մաքսային միության անդամակցության պայմաններում /   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2015 . 104 էջ : 24 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338 Հ-24] (2),

6. BOOK Պարենային և առաջին անհրաժեշտության ոչ պարենային ապրանքների շուկաների բնորոշ գծերը և կարգավորման կառուցակարգերը Հայաստանի Հանրապետությունում / by Ավետիսյան, Սամվել Սերգեյի Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2015 . 60 էջ : 24 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [339.138 Ա-79] (1), ANAU Scientific library [339.138 Ա-79] (1),

7. BOOK ՀՀ տարածքային համաչափ զարգացման սոցիալ -տնտեսական հիմնախնդիրները /   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2015 . 140 էջ : 24 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332 Հ-24] (3),

8. BOOK Կլիմայի փոփոխության սոցիալ-տնտեսական հետևանքները և հարմարեցման միջոցառումները Հայաստանում /   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2015 . 90 էջ : 24 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [551:338 Կ-54] (2),

9. BOOK Բնական պաշարների օգտագործման նորամուծական եղանակների միջազգային փորձը և Հայաստանում կիրառման հնարավորությունները /   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2015 . 96 էջ : 24 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [330.15 Ա-15] (3),

10. BOOK Հայաստանի Հանրապետությունում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների գերակայությունները արդի փուլում /   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2015 . 138 էջ : 24 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [351/354 Հ-24] (1),

11. BOOK Հայաստանը տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում. :   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2015 . 114 էջ : 24 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332 Հ-24] (3),

12. BOOK Արտասահմանյան և հայաստանյան առաջատար համալսարանների փորձի ուսումնասիրությունը և դրա ներդրման հնարավորությունները ՀՊՏՀ- ում /   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2015 . 80 էջ : 24 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [378 Ա-94] (1),

13. BOOK Սփյուռքի ներդրումները ՀՀ տնտեսության մեջ. զարգացման հեռանկարները /   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2015 . 60 էջ : 24 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332(479.25) Ս-98] (2),

14. BOOK Զբոսաշրջության մրցունակությունը և զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում :   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2014 . 134 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.48 Զ-45] (1),

15. BOOK Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման զարգացման հիմնախնիրները Հայաստանի Հանրապետություննում /   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2014 . 164 էջ : 24 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [352 Պ-48] (1),

16. BOOK Գիտակրթական համակարգը և տնտեսական զարգացումը /   Publication: Երևան : ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011 . 150 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [37 Գ-60] (2),

17. BOOK Մենեջմենթ :   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2009 . 608 էջ ; , Տերմինաբանական բառարան՝ էջ 577-607 24 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [65.01(075.8) Մ-61] (18), ANAU Scientific library [65.01(075.8) Մ-61] (2), ANAU Scientific library [65.01(075.8) Մ-61] (2),

18. BOOK Տնտեսության տարածքային կառավարում : by Սուվարյան, Յուրի Միքայելի, Publication: Երևան : ԱՌՏ, 2007 . 312 էջ : 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332.1 Ս-96] (9), ANAU Scientific library [332.1 Ս-96] (1), ANAU Scientific library [332.1 Ս-96] (2), ANAU Scientific library [332.1 Ս-96] (1),

19. BOOK Մենեջմենթ :   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2002 . 560 էջ : 25 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [65.01(075.8) Մ-61] (5), ANAU Scientific library [65.01(075.8) Մ-61] (1), ANAU Scientific library [65.01(075.8) Մ-61] (3), ANAU Scientific library [65.01(075.8) Մ-61] (2),

20. BOOK Հայաստանի Հանրապետության արտաքին տնտեսական կապերը / by Մելքումյան, Սերգեյ Ավանեսի, Publication: Երևան : Զանգակ-97, 2002 . 271 էջ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.4(479.25) Մ-53] (1),

Powered by Koha