Your search returned 15 results.

|
1. BOOK Անասնաբուժական նշանակության հատուկ վտանգավոր պաթոգեններ փոխանցողների վերահսկում :   Publication: Երևան : Հեղինակային հրատարակություն, 2017 . 68 /2/ էջ +16 ներդիր թերթ : 24 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Ա-57] (2), ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Ա-57] (46), ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Ա-57] (33),

2. BOOK Մակաբուծաբանություն և կենդանիների ինվազիոն հիվանդություններ / by Նաղաշյան, Հ.Զ Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 14 էջ ; 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.98(075.8) Մ-18] (20),

3. BOOK Կենդանիների հելմինոզների ախտորոշման լաբորատոր մեթոդներ : by Նաղաշյան, Հ.Զ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 16 էջ ; 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.995.1(075.8) Ն-26] (20),

4. BOOK Մակաբուծություն և կենդանիների ինվազիոն հիվանդություններ : by Նաղաշյան, Հ.Զ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 28 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.98 (075.8) Ն-26] (21),

5. BOOK Կենդանիների հելմինթոզների տարբերակիչ ախտորոշման ատլաս : by Նաղաշյան, Հ.Զ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 31 էջ : 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.995.1(075.8) Ն-26] (20),

6. BOOK Մակաբուծաբանություն : by Շչերբակով, Օ.Վ Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2012 . 15 էջ ; 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.99(075.8) Շ-86] (20),

7. BOOK Մեթոդական ցուցումներ : by Նաղաշյան, Հ.Զ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 8 էջ : 21 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.99(075.8) Ն-26] (20),

8. BOOK «Մակաբուծություն» առարկայից «Կենդանիների հելմինթոլոգիական» հերձումը (ըստ Կ.Սկրյաբինի) թեմայով լաբորատոր-գործնական պարապմունքներ անցկացնելու համար / by Նաղաշյան, Հ.Զ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 8 էջ ; 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-091(075.8) Ն-26] (15),

9. BOOK Ձկների հիվանդություններ : by Նաղաշյան, Հ.Զ. Publication: Երևան : ՀԳԱ, 2005 . 102 էջ : 20 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [639.3(075.8) Ն-26] (5), ANAU Scientific library [639.3(075.8) Ն-26] (265), ANAU Scientific library [639.3(075.8) Ն-26] (1), ANAU Scientific library [639.3(075.8) Ն-26 ] (1),

10. BOOK Մակաբուծաբանություն և կենդանիների ինվազիոն հիվանդություններ / by Նաղաշյան, Հ.Զ. Publication: Երևան : Ա. հ., 2003 . 408 էջ : 21 սմ. Date: 2003 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616:99(075.8) Ն-26] (5), ANAU Scientific library [619:616.99(075.8) Ն-26] (4), ANAU Scientific library [619:616:99(075.8) Ն-26] (446), ANAU Scientific library [619:616:99(075.8) Ն-26] (1), ANAU Scientific library [619:616:99(075.8) Ն-26 ] (2),

11. BOOK Մակաբուծաբանության ուսումնական ատլաս : by Նաղաշյան, Հ.Զ. Publication: Երևան : ՀԳԱ, 2000 . 40 էջ : 40սմ. Date: 2000 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:,616,99(075.8) Ն-26] (7), ANAU Scientific library [619:616,99(075.8) Ն-26] (1), ANAU Scientific library [619:616,99(075.8) Ն-26] (2),

12. BOOK Մեթոդական ցուցումներ հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի «Անասնաբուժական սանիտարիա և փորձաքննություն», մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների կողմից «Մակաբուծաբանութուն» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար /   Publication: Երևան, 1999 . 21 էջ ; 20 սմ. Date: 1999 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:614 Ն-26] (20),

13. BOOK Մակաբուծաբանական տերմինների ուսումնական բառարան /   Publication: Երևան : ՀԳԱ, 1999 . 15 էջ ; 20 սմ. Date: 1999 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619(031) Ն-26] (20),

14. BOOK Գյուղատնտեսական կենդանիների հատուկ վտանգավոր վարակներ :   Publication: Երևան : Հեղ. հրատ., 2017 . 96 էջ, 12 էջ գուն. ներդիր : 24 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Գ-68] (2), ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Գ-68] (168),

15. BOOK Շների կերակրումը և խնամքը / by Նաղաշյան, Հ.Զ. Publication: Երևան; 1993 . 22 էջ; 20 սմ Date: 1993 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636.7 Ն-26] (1),

Powered by Koha