Your search returned 17 results.

|
1. BOOK Մելիորացիայի հիմունքներ : by Ղազարյան, Ս.Մ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 35 էջ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.6(075.8) Ղ-15] (20),

2. BOOK Հիդրոմելիորատիվ աշխատանքների կազմակերպում և տեխնոլոգիա : by Ղազարյան, Ս.Մ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 40 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [626(075.8) Ղ-15] (20),

3. BOOK Հիդրավլիկա : by Ղազարյան, Ս.Մ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 35 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [621.2(075.8) Ղ-15] (20),

4. BOOK Մելիորացիա : by Եղիազարյան, Գ.Մ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 336 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.6(075.8 ) Ե-38)] (1), ANAU Scientific library [631.6(075.8) Ե-38] (267), ANAU Scientific library [631.6(075.8) Ե-38] (2), ANAU Scientific library [631.6(075.8) Ե-38] (1),

5. BOOK Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ : by Ղազարյան, Ս.Մ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 66 էջ : 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [626/627(075.8) Ղ-15] (20),

6. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գեոդեզիա» առարկայից LEICA TCR 305 ժամանակակից էլեկտրոնային տախեոմետրի կառուցվածքի, ստուգումների, դրանում կիրառվող հիմնական ֆունկցիաների և հասկացությունների վերաբերյալ լաբորատոր աշխատանք կատարելու համար / by Ղազարյան, Ս.Մ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 35 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [528.5(075.8) Ղ-15] (20),

7. BOOK Մեթոդական ցուցումներ դիպլոմային նախագիծ կատարելու համար / by Ղազարյան, Ս.Մ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 20 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Ղ-15] (20),

8. BOOK Գեոդեզիա : by Ղազարյան, Ս.Մ. Publication: Երևան : ՀԱՊՀ, 2011 . 38 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [528(075.8) Ղ-15] (20),

9. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հիդրավլիկայի ընդհանուր մասի լաբորատոր աշխատանքների վերաբերյալ» / by Ղազարյան, Ս.Մ. Publication: Երևան, 2007 . 55 էջ : 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [621.2(075.8) Ղ-15] (13), ANAU Scientific library [621.2(075.8) Ղ-15] (6),

10. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ոռոգվող հողերի հարթագծում» թեմայով կուրսային և դիպլոմային նախագծեր կազմելու կարգի մասին /   Publication: Երևան, 2002 . 19 էջ ; 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.6(075.8) Ղ-15] (1),

11. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ոռոգվող հողերի հարթագծում» թեմայով կուրսային և դիպլոմային նախագծեր կազմելու կարգի մասին /   Publication: Երևան, 2002 . 19 էջ ; 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.6(075.8) Ղ-15] (9),

12. BOOK Հիդրոհաղորդակի, քամհարի և կենտրոնախույս պոմպի անվի հիդրավլիկական հաշվարկը :   Publication: Երևան, 2000 . 120 էջ ; 20 սմ. Date: 2000 Availability: Items available: ANAU Scientific library [621.2(075.8) Ղ-15] (20),

13. BOOK Մեթոդական ցուցումներ հիդրավլիկայի հատուկ մասի լաբորատոր աշխատանքների վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 1997 . 38 էջ : 20 սմ. Date: 1997 Availability: Items available: ANAU Scientific library [621.2(075.8) Ղ-15] (12),

14. BOOK Մեթոդական ցուցումներ հիդրավլիկայի ընդհանուր մասի լաբորատոր աշխատանքների վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 1991 . 50 էջ : 20 սմ. Date: 1991 Availability: Items available: ANAU Scientific library [621.2(075.8) Ղ-15] (15),

15. BOOK Ջրանցքների և լծորդող կառուցվածքների հիդրավլիկական հաշվարկի մեթոդները / by Ղազարյան, Ս.Մ. Publication: Երևան, 1978 . 125 էջ ; 20 սմ. Date: 1978 Availability: Items available: ANAU Scientific library [621.2(075.8) Ղ-15] (9),

16. BOOK Ջրանցքների և լծորդող կառուցվածքների հիդրավլիկական հաշվարկի մեթոդները :   Publication: Երևան, 1978 . 125 էջ : 20 սմ. Date: 1978 Availability: Items available: ANAU Scientific library [621.2(075.8) Ղ-15] (1), ANAU Scientific library [621.2(075.8) Ղ-15] (11),

17. BOOK Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ : by Ղազարյան, Ս.Մ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2017 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [626/627(075.8) Ղ-15] (20),

Powered by Koha