Refine your search

Your search returned 12 results.

|
1. BOOK Անասնաբուժական նշանակության հատուկ վտանգավոր պաթոգեններ փոխանցողների վերահսկում :   Publication: Երևան : Հեղինակային հրատարակություն, 2017 . 68 /2/ էջ +16 ներդիր թերթ : 24 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Ա-57] (2), ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Ա-57] (46), ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Ա-57] (33),

2. BOOK Մակաբուծաբանություն և կենդանիների ինվազիոն հիվանդություններ / by Նաղաշյան, Հ.Զ Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 14 էջ ; 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.98(075.8) Մ-18] (20),

3. BOOK Սննդարդյունաբերության պրոցեսներ և ապարատներ : by Բակլաչյան, Ռ.Ա. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 16 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [664.02/.(075.8) Բ-22] (20),

4. BOOK Մակաբուծաբանություն և կենդանիների ինվազիոն հիվանդություններ : by Հակոբյան, Ա.Ռ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 40 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.98(075.8) Հ-17] (20),

5. BOOK Ձկների հիվանդություններ :   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 12 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [639.3(075.8) Ձ-65] (20),

6. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Անշարժ գույքի կադաստր» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Էֆենդյան, Պ.Ս Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 34 էջ : 21 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332.74(075.8) Է-99] (20),

7. BOOK Մակերևութային ջերմափոխանակիչների հաշվարկ : by Հակոբյան, Ա.Ռ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 28 էջ : , 9 էջ հավելված 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [66.02(075.8) Հ-17] (20),

8. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հողաշինարարական և հողակադաստրային աշխատանքների կազմակերպում և տեխնոլոգիա» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ / by Էֆենդյան, Պ.Ս. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 16 էջ ; 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332.2/.3(075.8) Է-99] (18),

9. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հողաշինարարական և հողակադաստրային աշխատանքների կադաստրային աշխատանքների կազմակերպում և տեխնոլոգիա» առարկայից կուրսային . դիպլոմային նախագծերի համապատասխան բաժինների կատարման վերաբերյալ / by Էֆենդյան, Պ.Ս. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 36 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332.2(075.8) Է-99] (15),

10. BOOK Բազմակորպուս շոգեհանման տեղակայանքի հաշվարկ : by Հակոբյան, Ա.Ռ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 27 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [664(075.8) Հ-17] (15),

11. BOOK Մեթոդական ցուցումներ : by Մաիլովա, Է.Գ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ;, 2008 . 30 էջ ; 21 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [621.56(075.8) Մ-15] (17),

12. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հողաշինարարության տեսական հիմունքներ» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանքներ կատարելու համար / by Էֆենդյան, Պ.Ս Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 14 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.11(075.8) Է-69] (17),

Powered by Koha