Your search returned 32373 results. Subscribe to this search

|
61. BOOK Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և համակարգեր : by Գալանտերյան, Ա.Պ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2017 . 31 էջ : 20 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [004(075.8) Գ-16] (20),

62. BOOK Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր :   Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2017 . 23 էջ : 20 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [358.5(075.8) Ք-16] (20),

63. BOOK Armenia 2015-16 demographic and health survey :   Publication: Yerevan, Armenia : National Statistical Service : 2017 . 16 p. : 30 cm. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [31 A-75] (1),

64. BOOK Ներառական կրթության հիմնախնդիրները :   Publication: Գյումրի : «ԷԼԴՈՐԱԴՈ» հրատ., 2017 . 172 էջ ; 24 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [06 Շ-65] (1),

65. BOOK ...Կատարված գործը մարդն է ; Անավարտ դաս : by Անտոնյան, Իվան Ռոբերտի, Publication: Երևան : Հայաստան հրատարակչություն, 2017 . 83, 5 չհամարակալված էջ : 20 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ա-62] (1),

66. BOOK Գենետիկա / by Գուլյան, Արտակ Ասծատուրի Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 212 էջ : 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [575(075.8) Գ-94] (58), ANAU Scientific library [575(075.8) Գ-94] (2),

67. BOOK Տեղեկատվական համակարգեր և տեխնոլոգիաներ : by Գյուլումյան, Ս. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 184 էջ ; 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [004(075.8) Գ-67] (138), ANAU Scientific library [004(075.8) Գ-67 ] (27), ANAU Scientific library [004(075.8) Գ-67] (2), ANAU Scientific library [004(075.8) Գ-67] (2), ANAU Scientific library [004(075.8) Գ-67] (1),

68. BOOK Հայաստանի Հանրապետության անասնաբուժական բժշկագիտության (Կենդանաբուժության) գիտությունների ակադեմիայի անդամները /   Publication: Երևան : Ա. հ., 2016 . 59 էջ : 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619(092) Հ-24] (5),

69. BOOK Փիլիսոփայություն : by Առաքելյան, Ա.Ս. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 60 էջ ; 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [1(075.8) Ա-70] (20),

70. BOOK Անգլերեն լեզու : by Գասպարյան, Ն.Ռ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 52 էջ ; 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [42(075.8) Գ-31] (20),

71. BOOK Անասնաբուծական մթերքների փորձաքննություն և անվտանգություն : by Պետրոսյան, Գ.Մ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 27 էջ : 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636(075.8) Պ-50] (20),

72. BOOK Կենսագործունեության անվտանգություն : by Հովհաննիսյան, Օ.Հ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 20 էջ : 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [331.45(075.8) Հ-85] (20),

73. BOOK Կենսագործունեության անվտանգություն և անվտանգությունը արտակարգ իրավիճակներում / : by Աղասարյան, Ա.Ա Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 22 էջ : 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [331.45(075.8) Ա-46] (20),

74. BOOK Ավտոտրանսպորտային միջոցներ : by Վարդանյան, Վ.Ա Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 55 էջ : 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [656(075.8) Վ-30] (20),

75. BOOK Մեքենաների սարքավորումների և ավտոտրանսպորտային միջոցների գնահատում : by Խաչատրյան, Ս.Ռ Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 10 էջ : 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [62-1/-9(075.8) Խ-28] (20),

76. BOOK Русский язык : by Арустамян, Мара Ивановна Publication: Ереван : "НАУА", 2016 . 36 с. : 20 см. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4Р А-86] (15), ANAU Scientific library [4Р А-86] (5),

77. BOOK Կենսագործունեության անվտանգություն : by Աղասարյան, Արմեն Արտյուշայի Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 64 էջ ; 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [331.45(075.8) Ա-46] (77), ANAU Scientific library [331.45(075.8) Ա-46] (2),

78. BOOK Լեռնային ղարաբաղի ձեռքաթևավորները (Ֆաունան, էկոլոգիան, կենդանաաշխարհագրությունը) : / by Հայրապետյան, Վ.Տ. Publication: Երևան : Դիզակ պլյուս, 2016 . 212 էջ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [592/599 Հ-30] (7),

79. BOOK Քիմիա : by Քամալյան, Օլեգ Ա. Publication: Երևան : Զանգակ, 2016 . 224 էջ : 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [54 (075.8) Ք-17] (2), ANAU Scientific library [54(075.8) Ք-17] (89),

80. BOOK Մեխանիկա : Ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու լուծումներով : by Խաչատրյան, Ա.Ժ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 84 էջ ; 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [531(075.8) Խ-28] (48), ANAU Scientific library [531(075.8) Խ-28] (2),

Powered by Koha