Your search returned 10 results.

|
1. Articles The importance of the implementation of food quality and safety management systems in food industry / by Yeritsyan, H. Publication: Ереван, 2014 . P. : 115-118 Date: 2014 Availability: No items available:

2. Articles Ձկնամսից և բուսական հավելում՝ գարեձավարով եփած երշիկների անվտանգության ցուցանիշների հետազոտում / by Հովհաննիսյան, Վ.Գ. Publication: Երևան; 2017 . Էջ՝ 55-58 Date: 2017 Availability: No items available:

3. Articles Հայաստանի Հանրապետության տարբեր տարածաշրջանների չպաստերացված կաթի նմուշների ֆիզիկաքիմիական և մանրէաբանական ցուցանիշների ուսումնասիրումը՝ պանրապիտանիության որոշման նպատակով / by Ավագյան, Լ.Ս. Publication: Երևան , 2015 . էջ՝ 150-154 Date: 2015 Availability: No items available:

4. Articles Երևանի շուկաններում իրացվող հում կաթնասերի նմուշների փորձաքննությությունը բրուցելոզի նկատմամբ / by Ավագյան, Լ.Ս. Publication: Երևան, 2015 . Էջ՝ 252-255 Date: 2015 Availability: No items available:

5. Articles The study of food-borne pathogenic bacteria in food products / by Khachatryan, B. Publication: Ереван , 2017 . p.: 72-75 Date: 2017 Availability: No items available:

6. Articles The efficiency of risk assessment at fresh meat pavilions based on data of hygienic indices by Pipoyan, D. Publication: Yerevan, 2013 . p. : 42-45 Date: 2013 Availability: No items available:

7. Articles Հողային պատվարի շեպի մակերևույթի վրա ֆիլտրացիոն հոսքի ներգործությամբ գրունտի արտամղման հաշվարկը բյեֆում՝ ջրի հորզոնի իջեցման դեպքում / by Ղազարյան, Ս.Մ. Publication: Երևան; 2014 . Էջ՝ 177-179 Date: 2014 Availability: No items available:

8. Articles Թարմ և սառեցված թռչնամսի որակի համեմատական բնութագիրը / by Ալթունյան, Ս.Հ. Publication: Երևան; 2014 . էջ՝179-183 Date: 2014 Availability: No items available:

9. Articles Gualitative analysis of extract of armenian honey leaf (stevia) by mass-spectral method / by Torosyan, G. Publication: Ереван , 2017 . p.: 147-149 Date: 2017 Availability: No items available:

10. Articles Научно обеспечение управления безопасностью и качеством пищевых продуктов / by Дунченко, Н.И. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . с.:174-176 Date: 2017 Availability: No items available:

Powered by Koha