Your search returned 16 results.

|
1. Articles The agro-industrial grouping of arable lands of Askeran region of the Nagorno Karabakh Republic / by Alexanyan V. Publication: Ереван, 2015 . p : 5-8 Date: 2015 Availability: No items available:

2. Articles Probabilities of change prediction using Markov chain method / by Arastoo, B. Publication: Ереван , 2013 . p.: 83-86 Date: 2013 Availability: No items available:

3. Articles Накопление продуктивной влаги в почве и урожайность озимой пшеницы в зависимости от способов ее обработки / by Галстян, С.Б. Publication: Ереван 2012 . с.: 9-12 Date: 2012 Availability: No items available:

4. Articles Էրոզիայի հետևանքով հողի կորստի գնահատումը և հակաէրոզիոն միջոցառումների նախագծումը՝ երկրատեղեկատվական համակարգերի կիրառմամբ / by Էֆենդյան, Պ.Ս. Publication: Երևան; 2017 . Էջ՝ 33-37 Date: 2017 Availability: No items available:

5. Articles Բազմամյա տնկարանների հողաշինարարական կազմակերպման հիմնախնդիրները ՀՀ նախալեռնային գոտում / by Մեջլումյան, Դ.Վ. Publication: Երևան, 2015 . Էջ՝ 55-60 Date: 2015 Availability: No items available:

6. Articles Soil degradation processes in regard to the decrease of groundwater level in Ararat valley / by Sahakyan, S. Publication: Ереван , 2017 . p.: 15-17 Date: 2017 Availability: No items available:

7. Articles The results of the study of the issues of land management of landfill sites in the republic of Armenia on the example of Gegharkunuk marz / by Yeghiazaryan, G. Publication: Ереван 2017 . p.: 58-60 Date: 2017 Availability: No items available:

8. Articles Արարատյան գոգավորության լեռնային շագանակագույն հողերի ստրուկտուրային և ագրեգատային կազմի անթրոպոգեն փոփոխությունների վերլուծությունը / by Ղազարյան, Հ.Ղ. Publication: Երևան, 2014 . Էջ՝ 608-611 Date: 2014 Availability: No items available:

9. Articles Հայաստանի Հանրապետության լեռնամարգագետնային հողերի գենետիկաարտադրական առանձնահատկությունները, բերրիության բարձրացման և պահպանման խնդիրները / by Ղազարյան, Հ.Ղ. Publication: Երևան; 2015 . Էջ՝ 440-444 Date: 2015 Availability: No items available:

10. Articles Эффективность землепользования в республике Армения / by Арутюнян, О.К. Publication: Ереван, 2012 . с. : 159-162 Date: 2012 Availability: No items available:

11. Articles Change in organic carbon by land use and slope position / by Nazmi, L. Publication: Ереван , 2011 . p.: 69-73 Date: 2011 Availability: No items available:

12. Articles Հողի մշակման տարբեր եղանակների և ադսորբենտի ազդեցությունը դրա խոնավության վրա ԼՂՀ Մարտունու շրջանի պայմաններում / by Աթալյան, Ս.Լ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . Էջ՝ 3-5 : 29 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

13. Articles Հողում ինֆիլտրացիայի արագության որոշումը ինտենսիվ անձրևների պայմաններում / by Դավեյան, Ս.Հ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 75-79 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

14. Articles Կիսաանապատային գորշ հողերի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների բարելավումը բարդայի միջոցով / by Ղազարյան, Հ.Ղ. Publication: Երևան; 2013 . Էջ՝ 140-143 Date: 2013 Availability: No items available:

15. Articles ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի արոտավայրերի հողերի որոշ ագրոարտադրական հատկությունների արդի վիճակը և բարելավման ուղիները / by Ալեքսանյան, Վ.Ա. Publication: Երևան; 2013 . Էջ՝ 144-147 Date: 2013 Availability: No items available:

16. Articles Գրունտների ամրացմանպոլիմետր-միներալային բաղադրանյութ / by Երիցյան, Մ.Լ. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 247-250 Date: 2018 Availability: No items available:

Powered by Koha