Your search returned 17 results.

|
1. Articles Սառցե գինու ( Այսվայն) պատրաստման տեխնոլոգիան 'Գետնատուն' գինու գործարանում / by Մկրտչյան, Վ.Վ. Publication: Երևան, 2016 . Էջ՝ 96-100 Date: 2016 Availability: No items available:

2. Articles Ծիրանի սպիրտի մշակումը ամերիկյան բուրբոնների տեխնոլոգիայով / by Աղաջանյան, Ժ.Գ. Publication: Երևան, 2015 . էջ ՝451-453 Date: 2015 Availability: No items available:

3. Articles Ծիրանի օղու որակի բարելավման ուղիները / by Աղաջանյան, Ժ.Գ. Publication: Երևան, 2015 . էջ՝ 454-457 Date: 2015 Availability: No items available:

4. Articles Խաղողի ՞Կարմրահյութ՞ սորտից վարդագույն չոր գինու պատրաստման տեխնոլոգիայի կատարելագործում / by Գաբրիելյան, Ա.Հ. Publication: Երևան, 2015 . Էջ՝ 398-401 Date: 2015 Availability: No items available:

5. Articles Վայոց Ձորի խաղողագործական շրջանի տեղածին , համեմատաբար քիչ տարածված սորտերից ստացված գինիների որակի բարձրացման որոշ ուղղությունների մասին / by Հարությունյան, Ֆ.Ա. Publication: Երևան, 2014 . Էջ՝ 634-639. Date: 2014 Availability: No items available:

6. Articles Խաղողի նոր սելեկցիոն սորտերը խաղացող գինիների (շամպայնի) արտադրության համար / by Կազումով, Ն.Բ. Publication: Երևան, 2010 . Էջ՝ 537-540 Date: 2010 Availability: No items available:

7. Articles Կիսաքաղցր բուրավետացված պտղահատապտղային ՞Նռան գույնը՞ գինու պատրաստման տեխնոլոգիան / by Մուրադյան, Զ.Է. Publication: Երևան, 2013 . Էջ՝ 413-416 Date: 2013 Availability: No items available:

8. Articles Մի շարք հանքային տարրերի պարունակության հետազոտումը Սեղանի գինիներում / by Սուքոյան, Մ.Ռ. Publication: Երևան; 2013 . ԷՋ՝ 624-628 Date: 2013 Availability: No items available:

9. Articles Խաղողի սպիտակ սորտերի ընտրությունը՝ որպես հումք, եվրոպական տիպի սպիտակ գինիների պատրաստման համար /   Publication: Երևան ; 2013 . Էջ՝ 169-176 Date: 2013 Availability: No items available:

10. Articles Բուրավետացված "Մուսա" խաղուն գինու պատրաստման տեխնոլոգիան / by Մուրադյան, Զ.Է. Publication: Երևան; 2014 . Էջ՝ 201-205 Date: 2014 Availability: No items available:

11. Articles Գինենյութերի խերեսացման գործընթացի կենսաբանության մի քանի հարցեր / by Մովսիսյան, Գ.Ս. Publication: Երևան; 2009 . Էջ՝ 60-63 Date: 2009 Availability: No items available:

12. Articles Խաղողի "Խնդողնի" և "Հաղթանակ" սորտերից պատրաստված կարմիր չոր գինիների անվտանգության ցուցանիշների հետազոտումը / by Գաբրիելյան, Ա.Հ. Publication: Երևան, 2017 . Էջ՝ 59-62 Date: 2017 Availability: No items available:

13. Articles Խաղողի "Կարմրահյութ" սորտից սեղանի կարմիր չոր գինու պատրաստման տեխնոլոգիայի կատարելագործում / by Գաբրիելյան, Ա.Հ. Publication: Երևան, 2015 . Էջ՝ 324-328 Date: 2015 Availability: No items available:

14. Articles Исследование качественного и количественного состава витаминоподобных веществ армянских вин /   Publication: Ереван, 2010 . с. : 127-130 Date: 2010 Availability: No items available:

15. Articles Հայաստանում աճող խաղողի սորտերի ուսումնասիրությունը բնական քաղցր և "սառցե" գինիների պատրաստման համար / by Սամվելյան, Գ.Ա. Publication: Երևան, 2014 . Էջ՝ 630-633 Date: 2014 Availability: No items available:

16. Articles Վայոց Ձորի խաղողի սևապտուղ էնդեմիկ որոշ սորտերի տեխնոլոգիական ներուժը և դրանցից պատրաստված գինիներում անտոցիանների փոփոխման դինամիկան հնացման ընթացքում / by Հարությունյան, Ֆ.Ա. Publication: Երևան; 2014 . Էջ՝ 206-210 Date: 2014 Availability: No items available:

17. Articles The influence of yeasts on the quality of volatile aromatic substances of brandy wine materials made from Kangun and Meghrabuyr sorts of grapes /   Publication: Yerevan, 2018 . p. : 47-50 Date: 2018 Availability: No items available:

Powered by Koha