Your search returned 19 results.

|
1. Articles Սածիլման տարբեր ժամկետների ազդեցությունը ուսումնասիրվող կոլրաբիի սորտերի բերքատվության և բերքի որակական ցուցանիշների վրա՝ ՀՀ նախալեռնային գոտու պայմաններում / by Մարտիրոսյան, Վ.Ռ. Publication: Երևան, 2015 . Էջ՝ 429-432 Date: 2015 Availability: No items available:

2. Articles Эфективность компоста" Байкал ЭЛ-1" в посевах кортофеля и овошей/ by Хачатрян А. С. Publication: . с.36-39 Availability: No items available:

3. Articles The results of the experiments of some varieties of brussels sprout at different planting terms under the conditions of piedmont zone of Armenia / by Martirosyan, V. Publication: Ереван, 2015 . p. : 41-44 Date: 2015 Availability: No items available:

4. Articles Բրոկկոլիի մշակության առանձնահատկությունները սածիլման տարբեր ժամկետներում՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի տարածաշրջանի պայմաններում / by Մարտիրոսյան, Վ.Ռ. Publication: Երևան, 2015 . Էջ՝ 364-367 Date: 2015 Availability: No items available:

5. Articles Սածիլման տարբեր ժամկետներում բրոկկոլիի մի քանի սորտերի աճման դինամիկան և ծաղկագլուխների որակական ցուցանիշները Աշտարակի տարածաշրջանի պայմաններում / by Մելիքյան, Ա.Շ. Publication: Երևան, 2015 . էջ՝ 368-371 Date: 2015 Availability: No items available:

6. Articles Տնկման ժամկետի ու սնման մակերեսի ազդեցությունը լոլիկի մի քանի հիբրեդների տնտեսական արդյունավետության վրա՝ գրունտային ջերմատան պայմաններում / by Նազարյան, Ս.Ռ. Publication: Երևան; 2016 . Էջ՝ 337-341 Date: 2016 Availability: No items available:

7. Articles Բրյուսելյան կաղամբի մշակության առանձնահատկությունները սածիլման տարբեր ժամկետների կիրառմամբ՝ ՀՀ նախալեռնային գոտու պայմաններում / by Մարտիրոսյան, Վ.Ռ. Publication: Երևան, 2015 . Էջ՝14-18 Date: 2015 Availability: No items available:

8. Articles Ձմերուկի մի քանի սորտերի բերքի որակական ցուցանիշները և տնտեսական արդյունավետությունը՝ ԼՂՀ նախալեռնային գոտու պայմաններում / by Հարությունյան, Մ.Օ. Publication: Երևան, 2015 . Էջ՝ 198-201 Date: 2015 Availability: No items available:

9. Articles Ձմերուկի մի քանի սորտերի մշակության արդյունքները ԼՂՀ նախալեռնային գոտու պայմաններում / by Հարությունյան, Մ.Օ. Publication: Երևան, 2015 . Էջ՝ 281-286 Date: 2015 Availability: No items available:

10. Articles The results of experiments of accessions of capsicum germplazm from avrdc collection in Ararat valley conditions / by Martirosyan, G. Publication: Ереван , 2010 . p.: 15-20 Date: 2010 Availability: No items available:

11. Articles Սնման մակերեսի ազդեցությունը կարտոֆիլի աճի, զարգացման, բերքի քանակի ու որակի վրա՝ Արցախի հանրապետության նախալեռնային գոտու պայմաններում / by Հարությունյան, Մ.Օ. Publication: Երևան, 2017 . Էջ՝13-17 Date: 2017 Availability: No items available:

12. Articles Перспективы использования лука-шалота в Армении / by Тертерян, А.З. Publication: Ереван, 2014 . с. : 563-565 Date: 2014 Availability: No items available:

13. Articles Տարբեր ժամկետներում սածիլված բրոկկոլիի և բրյուսելյան կաղամբի բերքատվությունն ու մշակության տնտեսական արդյունավետությունը (ըստ Աշտարակի տարածաշրջանի պայմանների) / by Մարտիրոսյան, Վ.Ռ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 141-147 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

14. Articles Սխտորի տարբեր աշխարհագրական-էկոլոգիական ծագում ունեցող սորտերի կենսաբանական և տնտեսական արժեքների գնահատումը որպես սելեկցիոն ելանյութ / by Տերտերյան,Հ.Զ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 269-273 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

15. Articles Սոխի և սխտորի նոր սորտերի տնտեսական ու կենսաբանական բնութագիրը / by Տերտերյան, Հ.Զ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 273-276; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

16. Articles Տնկանյութի տարորակության ազդեցությունը սխտորի կենսամորֆոլոգիական և տնտեսական հատկանիշների վրա / by Տերտերյան, Հ.Զ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 263-267 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

17. Articles Բրոկկոլի,կոլրաբի և բրյուսելական կաղամբների առանձին սորտերի բերքատվության միջին մակարդակի և սածիլման ժամկետների միջև փոխադարձ կապի վիճակագրական վերլուծություն / by Մարտիրոսյան, Վ.Ռ. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 73-78 Date: 2017 Availability: No items available:

18. Articles Բույսերի տեղաբաշխման սխեմաների ազդեցությունը պոմիդորի համաշխարհային հավաքածուի սորտանմուշների արդյունավետության վրա / by Գևորգյան, Է.Ֆ. Publication: Երևան 2009 . էջ՝401-404 Date: 2009 Availability: No items available:

19. Articles Բանջարեղենի համաշխարհային կենտրոնի (AVRDC) հավաքածուից ներմուծված բադրիջանի նոր սորտերի և հիբրիդների ուսումնասիրման արդյունքնեիը Արարատյան դաշտի պայմաններում / by Սառիկյան, Կ.Մ. Publication: Երևան 2009 . էջ՝405-408 Date: 2009 Availability: No items available:

Powered by Koha