Refine your search

Your search returned 29 results.

|
1. Articles Հայաստանում և այլ երկրներում անասնաբուծական մթերքներով բնակչության ինքնաբավությունը և խնդիրները / by Մարմարյան, Յու.Գ. Publication: Երևան 2016 . Էջ՝ 233-239 Date: 2016 Availability: No items available:

2. Articles ՞Վամաքս՞ ՍՊԸ տնտեսության Հոլշտին և Ֆլեկվի ցեղերի առաջին ծնի կովերի կաթնային մթերատվությունը / by Հովհաննիսյան, Մ.Կ. Publication: Երևան, 2016 . Էջ՝ 89-95 Date: 2016 Availability: No items available:

3. Articles Ջերսեյ ցեղի կովերի արտակազմվածքային առանձնահատկությունները / by Չիթչյան, Ժ.Տ. Publication: Երևան, 2015 . Էջ՝436-439 Date: 2015 Availability: No items available:

4. Articles Ներկված տավարի Ջերսեյ ցեղի կովերի արյան և մաշկի ուսումնասիրության արդյունքները / by Չիթչյան, Ժ.Տ. Publication: Երևան, 2016 . Էջ՝ 279-282 Date: 2016 Availability: No items available:

5. Articles Сравнительная характеристика роста ,развития и формирования молочной продуктивности скота Швицкой флекфи ,Кавказкой бурой пород в условиях Нагорно -Карабахской республики / by Цапалова Г.Р. Publication: . с. : 67-70 Availability: No items available:

6. Articles Кормопроизводство как ключевой фактор развития молочного животноводства в Ширакском марзе Республики Армения/ by Абрамян С.В. Publication: Ереван , 2014 . с.116-120 Date: 2014 Availability: No items available:

7. Articles Ոչխարի և այծի կաթի արտադրության դինամիկան Հայաստանում և խնդիրները / by Մարմարյան, Յու.Գ. Publication: . Էջ՝18-21 Availability: No items available:

8. Articles Տավարի սիմենթալ ցեղի տարբեր հասակի կովերի արտակազմվածքային առանձնահատկությունները ՞Ագրոհոլդինգ Արմենիա՞ ՍՊԸ և ՞Հիմնատավուշ՞ զարգացման հիմնադրամի տնտեսությունների պայմաններում / by Չիթչյան, Ժ.Տ. Publication: Երևան; 2017 . Էջ՝ 22-25 Date: 2017 Availability: No items available:

9. Articles Ներկված Հոլշտին, Շվից և Սիմենթալ ցեղերի կովերի վերարտադրողական ունակությունը / by Նավասարդյան, Դ.Ս. Publication: Երևան, 2015 . էջ՝ 36-39 Date: 2015 Availability: No items available:

10. Articles Տարբեր հակապրոտոզոային պատրաստուկների արդյունավետության համեմատական ուսումնասիրությունը խոշոր եղջերավոր կենդանիների անապլազմոզ և թեյլերիոզ հիվանդությունների դեպքում / by Սամսոնյան, Վ.Լ. Publication: Երևան, 2015 . էջ՝ 40-44 Date: 2015 Availability: No items available:

11. Articles Հոլշտին ցեղի ցուլերի՝ ըստ սերնդի որակի գնահատումը / by Գիլոյան, Գ.Հ. Publication: Երևան : 2015 . Էջ՝ 145-149 Date: 2015 Availability: No items available:

12. Articles Հոլշտին, Շվից և Սիմենթալ ցեղերի կովերի արտակազմվածքի առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը "Ագրոհոլդինգ Հայաստան" ՍՊԸ տնտեսությունում / by Նավասարդյան, Դ. Ս. Publication: Երևան, 2015 . Էջ՝ 222-225 Date: 2015 Availability: No items available:

13. Articles Հիպոկինեզիայի ազդեցությոնը երկու ամսական խոճկորների ածխաջրային փոխանակության վրա / by Չիթչյան, Ժ.Տ. Publication: Երևան, 2015 . Էջ՝ 298-301 Date: 2015 Availability: No items available:

14. Articles Խոճկորների կերային սակավարյության կանխարգելումը FERRAN պատրաստուկով / by Սուքիասյան, Կ.Ա. Publication: Երևան, 2015 . Էջ՝ 305-308 Date: 2015 Availability: No items available:

15. Articles Study of ileal digestibility of amino acids sunjected to gamma irradiation of soybean in broilers /   Publication: Yerevan, 2010 . p. : 78-83 Date: 2010 Availability: No items available:

16. Articles Молочная продуктивность разводимых в Армении местных и помесных (F1) коз / by Мармарян, Ю.Г. Publication: Ереван, 2010 . с. : 84-88 Date: 2010 Availability: No items available:

17. Articles Հանրապետություն ներկրված շվից, հոլշտին ևսիմենթալ ցեղերի կովերի կաթնային մթերատվության համեմատական ուսումնասիրությունը Լոռու մարզում / by Նավասարդյան, Դ. Ս. Publication: Երևան, 2014 . Էջ՝ 598-601 Date: 2014 Availability: No items available:

18. Articles Анализ подбора предков завезенных нетелей / by Гилоян, Г.А. Publication: Ереван, 2013 . с. : 27-30 Date: 2013 Availability: No items available:

19. Articles Технология выращивания племенных бычков в фермерских хозяйствах /   Publication: Ереван, 2013 . с. : 51-54 Date: 2013 Availability: No items available:

20. Articles Գերմանական սելեկցիայի հոլշտին ցեղի ներմուծված կովերի կաթնային մթերատվությունը և կաթի բաղադրամասերի հարաբերակցությունը / by Գիլոյան, Գ.Հ. Publication: Երևան , 2014 . Էջ՝ 151-156 Date: 2014 Availability: No items available:

Powered by Koha