Your search returned 11 results.

|
1. Articles Introduction of afttereffect of aquasource hidrogel on the quality of the fruits of vegetable crops / by Hakobyan, A.A. Publication: Ереван, 2015 . c.5- 8 Date: 2015 Availability: No items available:

2. Articles Պարարտանյութերի և մելիորանտների ազդեցությունը կարտոֆիլի և աշնանային ցորենի կողմից հիմնական սննդատարրերի արտադրական ելի վրա՝ ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի պայմաններում / by Ֆարսիյան, Ն.Վ. Publication: Երևան; 2017 . Էջ՝ 38-42 Date: 2017 Availability: No items available:

3. Articles Ցանքի նորմայի և ֆոսֆորական պարարտացման ազդեցությունը սիսեռի բերքատվության վրա ցանքի տարբեր ձևերի դեպքում՝ ԼՂՀ միջին լեռնային գոտու պայմաններում / by Իսրայելյան Ռ.Ա. Publication: Երևան, 2015 . էջ՝ 135-139 Date: 2015 Availability: No items available:

4. Articles Պարարտանյութերի կիրառման արդյունավետության բարձրացման ուղիները Արթիկի տարածաշրջանի անջրդի պայմաններում / by Ղազարյան, Հ. Ղ. Publication: Երևան, 2015 . Էջ՝ 140-144 Date: 2015 Availability: No items available:

5. Articles Մակրո և միկրոտարրերի արտադրական օտարումը ԻԻՀ կիսաչորային գոտու գարու և ցորենաշորայի ցանքերում՝ կապված միկորիզային սնկերի կիրառման հետ / by Նազարի, Մ.Ա. Publication: . Էջ՝ 242-247 Availability: No items available:

6. Articles Թույլ և միջին աղակալված հողերի որոշ առանձնահատկությունների փոփոխությունը հետցանքային մելիորացիայի արդյունքում / by Բակունց, Ս.Հ. Publication: Երևան, 2015 . Էջ՝ 312-315 Date: 2015 Availability: No items available:

7. Articles Կենսահումուսի ֆոնի վրա բնական հանքային մելիորանտների համեմատական արդյունավետությունը տեխնածին աղտոտված հողերում մշակվող պոմիդորի աճի և զարգացման վրա / by Սիմոնյան, Լ.Լ. Publication: Երևան; 2014 . Էջ՝ 171-176 Date: 2014 Availability: No items available:

8. Articles "Ազոցեովիտ-1" և "Ազոտովիտ-1" կենսապարարտանյութերի կիրառման արդյունավետությունը հաճարի ցանքերում՝ Սիսիանի տարածաշրջանի անջրդի երկրագործության պայմաններում : by Շողունց, Ա.Բ. Publication: Երևան; 2016 . Էջ՝ 33-37 Date: 2016 Availability: No items available:

9. Articles Impact of some heavy metals on physiological trains of Canola (Brassica Napus L.) in conditions of Kermanshan, IRI by Melikyan, A. Publication: Yerevan, 2014 . p. : 167-170 Date: 2014 Availability: No items available:

10. Articles Լոլիկի սածիլների պարարտացման համակարգի ազդեցությունը հետսածիլային շրջանում բույսերի աճի, բերքատվության և պտղի որակական ցուցանիշների վրա / by Երիցյան, Լ.Ս. Publication: Երևան: 2013 . Էջ՝161-165 Date: 2013 Availability: No items available:

11. Articles Opportunities of Getting Ecologically Safe Yield in the Technogenic Soils Contaminated with Heavy Metals under the Influence of the Complex Fertilizer Produced from Alumo-Silicates / by Galstyan, M.H. Publication: Yerevan, 2019 . p.: 48-51 Date: 2019 Availability: No items available:

Powered by Koha