Your search returned 4 results.

|
1. Articles Բուսական ծագման յուղերի ազդեցությունը արագ հասունացող պանրի տեխնոլոգիական գործընթացների և որակի վրա / by Խալաթյան, Ա.Ք. Publication: Երևան, 2015 . Էջ՝ 67-70 Date: 2015 Availability: No items available:

2. Articles Կաթնաթթվային մանրէների մակարդների ազդեցությունը արագ հասունացող արագ հասունացող պանրի կենսատեխնոլոգիական գործընթացների և որակի վրա / by Խալաթյան, Ա.Ք. Publication: Երևան, 2015 . Էջ՝ 71-74 Date: 2015 Availability: No items available:

3. Articles Ճարպաթթուների փոփոխման դինամիկան արագ հասունացող պանրի հասունացման գործընթացներում / by Խալաթյան, Ա.Ք. Publication: . Էջ՝ 248- 250 Availability: No items available:

4. Articles Ազոտային նյութերի և ամինաթթուների պարունակության փոփոխությունները արագ հասունացող պանրի հասունացման գործընթացներում / by Խալաթյան, Ա.Ք. Publication: Երևան, 2015 . Էջ՝ 320-323 Date: 2015 Availability: No items available:

Powered by Koha