Refine your search

Your search returned 1788 results.

|
1721. Articles Օդային էլեկտրահաղորդալարերի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի և մարդու կենսագործույնեության վրա / by Արամյան, Ա.Ա. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 193-197 Date: 2018 Availability: No items available:

1722. Articles Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա և մեղմացման ուղիները / by Արաբյան, Դ.Ժ. Publication: Ереван, НАУА 2018 . с. : 186-193 Date: 2018 Availability: No items available:

1723. Articles Կարտոֆիլատնկիչի կլոր հատվածքով մետաղաձողե պարարտանյութասնուցիչ- շնեկի որոշ պարամետրերի հիմնավորումը / by Գրիգորյան, Շ.Մ. Publication: Երևան, 2019 . Էջ՝ 6-9 Date: 2019 Availability: No items available:

1724. Articles Влияние диаметра почвообрабатывающей фрезы с вертикальной осью вращения на момент сопротивления при резании почвы / by Григорян, А.С. Publication: Երևան, 2019 . с. : 10-13 Date: 2019 Availability: No items available:

1725. Articles Разработка платформы для контроля качества урожая с помощью алгоритмов обработки изображения / by Капланян, Т.К. Publication: Երևան, 2019 . с. : 14-17 Date: 2019 Availability: No items available:

1726. Articles Ռոտորային կոշտամանրիչի ուժային վերլուծությունն ըստ կարտոֆիլահան մեքենայի արագության / by Հայրապետյան, Հ.Հ. Publication: Երևան, 2019 . Էջ՝ 18-21 Date: 2019 Availability: No items available:

1727. Articles Состав компонентов осадка комьячнего спитра, образующегося в процессе выдержки / by Казумов, Н.Б. Publication: Երևան, 2009 . էջ` 420-421 Date: 2009 Availability: No items available:

1728. Articles Ավտոմատացված նախագծման գործընթացում հողի ֆիզիկամեխանիկական հատկանիշների օպտիմալ մոդելավորման օրինակ / by Պետրոսյան, Դ.Պ. Publication: Երևան, 2019 . Էջ՝ 22-25 Date: 2019 Availability: No items available:

1729. Articles Ակոսակոճավոր ցանող ապարատի կառուցվածքի կատարելագործման ընթացքը / by Պետրոսյան, Դ.Պ. Publication: Երևան, 2019 . Էջ՝ 26-30 Date: 2019 Availability: No items available:

1730. Articles Գյուղատնտեսական բեռնափոխադրումների տրանսպորտային խնդրի ալգորիթմների հետազոտությունը և վերլուծությունը / by Ավուշյան, Ս.Ա. Publication: Երևան, 2019 . Էջ՝ 31-35 Date: 2019 Availability: No items available:

1731. Articles ՀՀ ներդրումային միջավայրի գրավչությունը և գնահատման մոտեցումները / by Մելիքյան, Զ.Վ. Publication: Երևան, 2019 . Էջ՝ 36-41 Date: 2019 Availability: No items available:

1732. Articles Կարտոֆիլահան մեքենայի կոշտամանրիչի տնտեսական արդյունավետության հիմնավորումը / by Պապյան, Ս.Խ. Publication: Երևան, 2019 . էջ` 42-45 Date: 2019 Availability: No items available:

1733. Articles Գյուղատնտեսական ապահովագրության արտադրական ծախսերի մոդելի հիմնախնդիրները և արդյունավետությունը Հայաստանում / by Քոչարյան, Լ.Ա. Publication: Երևան, 2019 . էջ` 46-49 Date: 2019 Availability: No items available:

1734. Articles Սալորենու տերեվների կարմիր այրվածք. զարգացման առանձնահատկությունները և պայքարի միջոցառումները / by Գ.Վ. Ավագյան, Publication: Երևան, 2019 . էջ` 50-54 Date: 2019 Availability: No items available:

1735. Articles Ափսեաձև ոսպի մշակությունը Արցախի միջին լեռնային գոտու անջրդի պայմաններում / by Իսրայելյան, Ռ.Ս. Publication: Երևան, 2019 . էջ` 55-59 Date: 2019 Availability: No items available:

1736. Articles Հացահատիկի ցանքերի մոլախոտվածությունը Շիրակի հարթավայրում / by Հարությունյան, Ա.Հ. Publication: Երևան, 2019 . էջ` 60-64 Date: 2019 Availability: No items available:

1737. Articles Բանջարաբույսերի և դեղաբույսերի բետա-ռադիոակտիվությունը արարատյան հարթավայրի բացօդյա հիդրոպոնիկ և հողային մշակության պայմաններում / by Ղալաչյան, Լ.Մ. Publication: Երևան, 2019 . էջ` 64-69 Date: 2019 Availability: No items available:

1738. Articles Генетические аспекты фотосинтеза ароматических сортов табака и пути оптимизации селекции: Содержание зеленых пигментов by В.А. Маркарян, Publication: Երևան, 2019 . էջ`69-76 Date: 2019 Availability: No items available:

1739. Articles Ցողումից հետո BT տեսակի բակտերիական միջատասպանների քանակության դինամիկան անտառային դարչնագույն հողում / by Չապանյան, Ե.Ն. Publication: Երևան, 2019 . էջ` 76-80 Date: 2019 Availability: No items available:

1740. Articles Լիտվայից ներկրված հոլշտին ցեղի կովերի կաթնային մթերատվությունը Հայաստանի պայմաններում / by Մինասյան, Լ.Մ. Publication: Երևան, 2019 . էջ` 81-85 Date: 2019 Availability: No items available:

Powered by Koha