Refine your search

Your search returned 1788 results.

|
1701. Articles Методы оценки предельно возмохной площади орошаемых земель, формирующейся в результате экологических услуг водных ресурсов трансграничных рек / by Мустафаев, С.Ж. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 94-97 Date: 2018 Availability: No items available:

1702. Articles Оценка природного потенциала водосборов бассейна реки Каратл / by Мустафаев, Ж.С. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 97-101 Date: 2018 Availability: No items available:

1703. Articles Исследование образцов земли, взятых из общественных мест городов Гориц и Капан для контаминации яйцами и цистами паразитов / by Нагашян, О.З. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 102-105 Date: 2018 Availability: No items available:

1704. Articles Формирование современной системы управления земельными ресурсами для создания устойчивого землепользования / by Омарбекова, А. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 109-116 Date: 2018 Availability: No items available:

1705. Articles Влияние полового диморфизма сельскохзяйственной птицы на ее продуктивность / by Остапенко, В.И. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 116-122 Date: 2018 Availability: No items available:

1706. Articles Функционирование цепи поставок в молояно секрете РА и пути ее совершенствования / by Пеплозян, Э.Б. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 123-128 Date: 2018 Availability: No items available:

1707. Articles Влияние различной интенсивноси пткорма гибридных свиней на их пририст и убойные качества / by Повод, Н.Г. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 128-132 Date: 2018 Availability: No items available:

1708. Articles Содержане аминокислот в молочном белке коров и его биологическая ценность / by Приходьико, Н.Ф. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 133-136 Date: 2018 Availability: No items available:

1709. Articles Сезонные изменения продуктивных покаателей и технологических соотношений мооке коров сумского региона Украины / by Приходько, Н.Ф. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 137-140 Date: 2018 Availability: No items available:

1710. Articles Применеие селенита натрия в синтетческой среде для сохронения, семенной жидкости быка при плюсовой температуре / by Серопян, Г.Б. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 141-144 Date: 2018 Availability: No items available:

1711. Articles Изучение влияния генотипических и паратипических фактов на рост и развитие ремонтных телок Украинской бурой молочной породы / by Скляренко, Ю.И. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 145-148 Date: 2018 Availability: No items available:

1712. Articles Оценка направленности почвообразовательного процесса в массивах орошеня кызылординской области / by Суиндик, А.К. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 148-151 Date: 2018 Availability: No items available:

1713. Articles Методические принципы учета ренты в ценах продукции и плановый расчетах / by Шахназарян, Б.А. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 152-155 Date: 2018 Availability: No items available:

1714. Articles Новые разработки для механизации сельскохозяйственного водоснабжения из скважин / by Яковлев, А.А. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 155-158 Date: 2018 Availability: No items available:

1715. Articles From the Experience of the Education Process Organization in Goretski educational institutions (40s of the XIX - beginining of the XX century)) by Marchanka, T. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 159-162 Date: 2018 Availability: No items available:

1716. Articles Հեղի թրթռափխրիչի աշխատանքային օրգանի խարամետրերի օպտիմալացման հաշվարկ / by Ալավերդյան, Մ.Ա. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 163-166 Date: 2018 Availability: No items available:

1717. Articles Երևան քաղաքում սպառվող կենդանի ջկների որակական ցուցանիշները և սանիտարական գնահատականը / by Աբրահամյան, Վ.Վ. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 167-170 Date: 2018 Availability: No items available:

1718. Articles Ավստիրայից ներկա Շվից ցեղի երինջների ծագումնաբանական վերլուծությունը / by Ազիզյան, Ա.Վ. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 171-174 Date: 2018 Availability: No items available:

1719. Articles Ռաունդապի կիրառման հետևանքով բազմամայա մոլախոտերի կորցրած օրգանների և հատկանիշների վերականգնումը / by Ահարոնյան, Ա.Գ. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 175-179 Date: 2018 Availability: No items available:

1720. Articles Խնձորենու մենիլիոզը Արցախի նախալեռանային գոտում և դրա դեմ պայքարի միջոցառումների արդյունավետությունը / by Առաքելյան, Ա.Ա. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 180-185 Date: 2018 Availability: No items available:

Powered by Koha