Your search returned 1788 results.

|
1661. Articles Изучение категории рода имен существительных в нерусской аудитории / by Егиазарян, Ф.А. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . с.: 287-290 Date: 2014 Availability: No items available:

1662. Articles О некоторых вопросах методики и организации работы над текстами по специальности / by Ованесян,Д.Г. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . с.: 290-293 Date: 2014 Availability: No items available:

1663. Articles Ոսկետուտի թրթուրների դեմ բակտերիական եվ քիմիական պատրաստուկների ենթաշեմային խտություններով փորձարկումներ խնձորենու այգիներում / by Թերլեմեզյան, Հ.Լ. Publication: . էջ՝72-75 Availability: No items available:

1664. Articles Генетические аспекты фотосинтеза у ароматических сортов табака и пути оптимизации селекции: интенсивность фотосинтеза / by Маркарян, В.А. Publication: . с. 76-81 Availability: No items available:

1665. Articles Պղնձի ռիսկի գնահատումը Ալավերդի քաղաքի շուկաներում իրացվող պտուղ-բանջարեղենում / by Սիրեյան, Լ.Ա. Publication: . էջ՝82-86 Availability: No items available:

1666. Articles К вопросу о целях изучения иностранного языка в неязыковом вузе / by Саркисян,Л.К. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . с.: 294-295 Date: 2014 Availability: No items available:

1667. Articles Рекреционно-туристические ресурсы и инфраструктура на примере уездов Грузии / by Тамарашвили,Т. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . с.: 296-300 Date: 2014 Availability: No items available:

1668. Articles Андрагогика:Принципы обучения взрослых / by Шагинян ,Р.О. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . с.: 300-303 Date: 2014 Availability: No items available:

1669. Articles Learner-centered teaching / by Blueashvili,N. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . p.: 304-307 Date: 2014 Availability: No items available:

1670. Articles Improving EFL students'listening skills / by Harutyunyan,H, Publication: Ереван, НАУА , 2014 . p.: 283-286 Date: 2014 Availability: No items available:

1671. Articles Ներկրված հոլշտին ցեղի մաքրացեղ երինջների դուստրերից ստացված երկրորդ սերնդի կովերի կաթնային մթերատվության տարիքային առանձնահատկությունները / by Գիլոյան, Գ.Հ. Publication: . էջ՝87-90 Availability: No items available:

1672. Articles Ֆլեկվի (սիմենթալ) ցեղի կովերի մթերատվությունն ըստ սերնդափոխության եվ կլիմայավարժեցման / by Գիլոյան, Գ.Հ. Publication: . էջ՝91-94 Availability: No items available:

1673. Articles Հավի մսից ապուխտի արտադրության տեխնոլոգիայի կատարելագործում / by Դաշտոյան, Ա.Լ. Publication: . էջ՝99-101 Availability: No items available:

1674. Articles Դդմի նախնական մշակումը կոմպոտի արտադրությունում / by Հայրապետյան, Ռ.Ս. Publication: . էջ՝102-105 Availability: No items available:

1675. Articles Ոսպի ալյուրից հատակաթուխ հացի տեխնոլոգիայի մշակում / by Հովհաննիսյան, Ն.Գ. Publication: . էջ՝106-110 Availability: No items available:

1676. Articles Классификация марзов и отдельных субъектов ра по степени распространенности и заражаемости бруцеллезом крупного рогатого скота / by Манукян, Г.А. Publication: . с. : 95-98 Availability: No items available:

1677. Articles Концептуальные основы устойчивого инновационного развития агропромышленных предприятий в условиях рыночной экономики / by Аранчий, В.И. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 3-6 Date: 2018 Availability: No items available:

1678. Articles Интерактивные формы работы над текстами по специальности / by Бабаян, М.Э. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 6-9 Date: 2018 Availability: No items available:

1679. Articles Опыт диагностики и лечения субклинического мистика коров / by Бадаляан, А.М. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 10-12 Date: 2018 Availability: No items available:

1680. Articles Антиинфляционное регулирование в России: состояние, причины и пути решения проблемы / by Баранова, И.В. Publication: Ереван, НАУА , 2018 . с. : 13-15 Date: 2018 Availability: No items available:

Powered by Koha