Refine your search

Your search returned 1788 results.

|
1641. Articles Կլիմայի գլոբալ տաքացման ենթատեքստում Հայաստանի Հանրապետության Խաղողագործության և հինեգործության մասնագիտացման որոշ հարցեր / by Հարությունյան, Ա.Ֆ. Publication: Երևան, 2009 . էջ՝461-465 Date: 2009 Availability: No items available:

1642. Articles «Որդան Կարմիրի» արգելավայրի մոնիթորինգային հետազոտության արդյունքները / by Սարգսյան, Գ.Պ. Publication: Երևան, 2009 . էջ՝466-469 Date: 2009 Availability: No items available:

1643. Articles ՀՀ անտառածածկի կրած փոփոխությունը պատմական անցյալում և XX դարում՝ աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի (ԱՏՀ) կիրառմամբ / by Սայադյան, Հ.Յա. Publication: Երևան, 2009 . էջ՝470-475 Date: 2009 Availability: No items available:

1644. Articles Կարտոֆիլահանի ռոտորային կոշտամանրիչ-փոխակրիչի շարժաբերի կինեմատիկական-երկրաչափական պարամետրերի տեսությունը և հաշվարկը / by Թարվերդյան, Ա.Պ. Publication: Երևան, 2019 . Էջ՝ 6-10 Date: 2019 Availability: No items available:

1645. Articles О природе износа рабочей поверхности плужных отвалов / by Тарвердян, А.П. Publication: Երևան, 2019 . с. : 11-15 Date: 2019 Availability: No items available:

1646. Articles Կարտոֆիլահանի ռոտորային կոշտամանրիչի անկյունային արագության կախվածությունը հողակոշտերի քանակից / by Հայրապետյան, Հ.Հ. Publication: Երևան, 2019 . էջ՝16-19 Date: 2019 Availability: No items available:

1647. Articles Հողատարման մեծության կարգավորումը մակերեսային ջրման դեպքում / by Ղազինյան, Ռ.Վ. Publication: Երևան, 2019 . էջ՝20-22 Date: 2019 Availability: No items available:

1648. Articles Լեռնալանջային միաշարք կարտոֆիլահանի մի քանի պարամետրերի որոշումը / by Պապյան, Ս.Խ. Publication: Երևան, 2019 . էջ՝23-26 Date: 2019 Availability: No items available:

1649. Articles Մոտոբլոկային կարտոֆիլատնկիչի ժապավենագդալիկավոր ապարատի աշխատանքի հետազոտումը / by Պետրոսյան, Դ.Պ. Publication: Երևան, 2019 . էջ՝27-30 Date: 2019 Availability: No items available:

1650. Articles Սկավառակավոր արգելակային մեխանիզմի ռեսուրսի բարելավումը / by Վարդանյան, Հ.Վ. Publication: Երևան, 2019 . էջ՝31-33 Date: 2019 Availability: No items available:

1651. Articles Ֆինանսական կայունության գնահատման բացարձակ ցուցանիշների վերլուծությունն ալկոհոլային խմիչքներ արտադրող ընկերություններում / by Ավետիսյան, Կ.Հ. Publication: . էջ՝ 34-37 Availability: No items available:

1652. Articles Խաղողագործության վիճակը եվ զարգացման միտումները ՀՀ Վայոց Ձորի մարզում / by Թամոյան, Հ.Ս. Publication: . էջ՝38-41 Availability: No items available:

1653. Articles Խաղողագինեգործական արտադրանքի շուկան եվ տնտեսական նշանակությունը Հայաստանում / by Ղազարյան, Է.Ս. Publication: . էջ՝42-45 Availability: No items available:

1654. Articles Էլեկտրոնային կառավարման զարգացման մակարդակը Հայաստանում / by Մինասյան, Ա.Ա. Publication: . էջ՝50-53 Availability: No items available:

1655. Articles Ֆինանսական արդյունքների հաշվառման հիմնախնդիրները ագրոպարենային ոլորտում /   Publication: . էջ՝46-49 Availability: No items available:

1656. Articles Պետության կողմից բնական մենաշնորհի կարգավորումը / by Սողոմոնյան, Մ.Է. Publication: . էջ՝59-63 Availability: No items available:

1657. Articles Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական արտադրանքի գնման (մթերման) արժեշղթայի կազմակերպման մոդել / by Ոսկանյան, Ա.Ե. Publication: . էջ՝54-58 Availability: No items available:

1658. Articles ՀՆԱ-ի եվ գործազրկության մակարդակի վիճակագրական վերլուծությունը ՀՀ մարզերում / by Վարդանյան, Գ.Վ. Publication: . էջ՝64-67 Availability: No items available:

1659. Articles Отдаленная гибридизация и полиплоидия в селекции смородины и крыжовника / by Бученков, И.Э. Publication: . с. 68-71 Availability: No items available:

1660. Articles Особенности болонской системы обучения и пути ее внедрения в вузах Армении / by Гаспарян, Н,Р, Publication: Ереван, НАУА , 2014 . с.: 283-286 Date: 2014 Availability: No items available:

Powered by Koha