Your search returned 1696 results. Subscribe to this search

|
1621. Articles Токсикологическая характеристика новой препаративной формы отечественного препарата глифос.АРМ ВП и оценка его экономической эффективности / by Бабаян, Б.Г. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . с.: 271-276 Date: 2014 Availability: No items available:

1622. Articles Развитие речевых навыков стуфентов на основе текстов по специальности / by Багдасарян, Р.Г. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . с.: 276-279 Date: 2014 Availability: No items available:

1623. Articles Международные экзамены по английскому языку / by Варданян, Л.С. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . с.: 279-282 Date: 2014 Availability: No items available:

1624. Articles Արդյունագործական ձկնաբուծության վիճակը և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում / by Հովհաննիսյան, Ա.Հ. Publication: Երևան , 2009 . էջ՝ 389-392 Date: 2009 Availability: No items available:

1625. Articles ՀՀ Արագածոտնի մարզի զարգացման ծրագրի գործնական նպատակներն ու ռազմավարությունը / by Հակոբյան, Ռ.Ս. Publication: Երևան, 2009 . էջ՝ 393-398 Date: 2009 Availability: No items available:

1626. Articles Պոմիդորի սերմնաբուծական մի քանի հարցերի հետազոտության արդյունքները / by Զուբերյան, Վ.Ե. Publication: Երևան , 2009 . էջ՝398-400 Date: 2009 Availability: No items available:

1627. Articles Բույսերի տեղաբաշխման սխեմաների ազդեցությունը պոմիդորի համաշխարհային հավաքածուի սորտանմուշների արդյունավետության վրա / by Գևորգյան, Է.Ֆ. Publication: Երևան 2009 . էջ՝401-404 Date: 2009 Availability: No items available:

1628. Articles Բանջարեղենի համաշխարհային կենտրոնի (AVRDC) հավաքածուից ներմուծված բադրիջանի նոր սորտերի և հիբրիդների ուսումնասիրման արդյունքնեիը Արարատյան դաշտի պայմաններում / by Սառիկյան, Կ.Մ. Publication: Երևան 2009 . էջ՝405-408 Date: 2009 Availability: No items available:

1629. Articles Современные методы прикладной генетики и селекции by Авакян, В.А. Publication: Երևան, 2009 . с. 409-411 Date: 2009 Availability: No items available:

1630. Articles Սիլոսի պատրաստման կաթնաթթվային եղանակ / by Գիլոյան, Գ.Հ. Publication: Երևան, 2009 . էջ՝412-414 Date: 2009 Availability: No items available:

1631. Articles Ծխախոտի հումքի բնական ֆերմենտացիայի արդյունավետությունը ՀՀ նախալեռնային դոտու պայմաններում / by Եղիազարյան, Ս.Ա. Publication: Երևան, 2009 . էջ՝415-417 Date: 2009 Availability: No items available:

1632. Articles Ծխախոտի տարբեր սորտերի հումքի տամկեցումը և չորացումը ՀՀ Արագածոտնի մարզի պայմաններում / by Հարությունյան, Հ.Մ. Publication: Երևան, 2009 . էջ՝418-419 Date: 2009 Availability: No items available:

1633. Articles Էտի երկարության և բեռնվախության ազդեցությունը խաղողի Արևշատ և Մուսկատ Երևանի սորտերի վազերի աճի ու բերքատվության վրա / by Բարսեղյան, Յու. Զ. Publication: Երևան, 2009 . էջ՝423-426 Date: 2009 Availability: No items available:

1634. Articles Խոշոր եղջերավոր կենդանիների բրուցելյոզի համճարակային իրավիճակի հետադարձ վերլուծության պատկերը Հայաստանի Հանրապետությունում / by Բաղիլյան, Գ.Լ. Publication: Երևան, 2009 . էջ՝427-430 Date: 2009 Availability: No items available:

1635. Articles Նորածին հորթերի հիպոտրոֆիան և դիսպեպսիան հանրապետության անասնապահության տնտեսություններում / by Մանասյան, Ա.Վ. Publication: Երևան, 2009 . էջ՝431-433 Date: 2009 Availability: No items available:

1636. Articles Նորածին հորթերի հիպորոֆիան և դիսպեպսիան Հանրապետության անասնապահական տնտեսություններում / by Մանայան, Ա.Վ. Publication: Երևան, 2009 . Էջ՝(431-433) Date: 2009 Availability: No items available:

1637. Articles Բուսական հումքից պատրաստված կիսապատրաստուկներում ամինաթթուների և որոշ վւտամինների պարունակությունը / by Մուրադյան, Զ.Է. Publication: Երևան, 2009 . էջ՝439-442 Date: 2009 Availability: No items available:

1638. Articles Исследование влияния методов упаковки на качественные показатели персика / by Маилова Э.Г., Publication: Երևան, 2009 . с. 442-446 Date: 2009 Availability: No items available:

1639. Articles Սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի ազդեցության հետազոտությունը ամոքային թխվածքաբլիթի որակի վրա / by Հովհաննիսյան, Ն.Գ. Publication: Երևան, 2009 . էջ՝447-451 Date: 2009 Availability: No items available:

1640. Articles Ագրարային ոլորտի խորհրդատվական համակարգի բարելավման ուղիները / by Ջավադյան, Հ.Ս. Publication: Երևան, 2009 . էջ՝452-457 Date: 2009 Availability: No items available:

Powered by Koha