Refine your search

Your search returned 1788 results.

|
1601. Articles Հայկական կրոսբրենդային ցեղի մեկ տարեկան խոյերի հարականջային թքագեղձի միկրոմորֆոլոգիան / by Մխիթարյան, Ռ.Ա. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 188-192 Date: 2014 Availability: No items available:

1602. Articles Գովազդային գործունեության կազմակերպման մաթեմատիկական մոդելը / by Մկրտչյան, Կ.Գ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 193-196 Date: 2014 Availability: No items available:

1603. Articles Բայական հիմքերով կաղապարները ժամանակակից հայերենում / by Մուրադյան, Ա.Ժ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 197-201 Date: 2014 Availability: No items available:

1604. Articles Ներկրված շվից, հոլշտին և սիմենթալ ցեղի կովերի կրծի համեմատական ուսումնասիրությունը <<Ագրոհոլդինգ>> ՍՊԸ-ում / by Նավասարդյան, Դ.Ս. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 202-207 Date: 2014 Availability: No items available:

1605. Articles Ճարպաթթուների ազդեցությունը կաթնաթթվային բակտերիաների հատկությունների և մածնի պատրաստման կենսատեխնոլոգիական գործընթացների վրա / by Շարարեհ, Շահբազի Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 207-210 Date: 2014 Availability: No items available:

1606. Articles Խաղողի սև արենի սորտի ագրոկենսաբանական առանձնահատկությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու տարածաշրջանի անջրդի պայմաններում / by Շինդյան, Ս.Մ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 210-216 Date: 2014 Availability: No items available:

1607. Articles Գյուղատնտեսության ապահովագրության ոլորտում պետական աջակցության ՌԴ փորձի ուսումնասիրունը և կիրառման հեռանկաևները ՀՀ-ում / by Ոսկանյան, Ա.Ե. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 217-221 Date: 2014 Availability: No items available:

1608. Articles Գյուղատնտեսական ինովացիոն քաղաքականությունը և տեխնոլոգիաների ներդրման անհրաժեշտությունը / by Ոսկանյան, Ա.Ե. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 221-225 Date: 2014 Availability: No items available:

1609. Articles Ինդեքս ապահովագրության միջազգային փորձը / by Ոսկանյան, Գ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 225-229 Date: 2014 Availability: No items available:

1610. Articles Գոմաղբածղոտային խառնուրդների աերոբ կենսաֆերմենտացման ինտեսիվացումը / by Պետրոսյան,Դ.Պ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 230-236 Date: 2014 Availability: No items available:

1611. Articles ՀՀ-ում գյուղատնտեսական կոոպերատիվ-փոխադարձ ապահովագրական ընկերություն-խորհրդատու համագործակցության ստեղծման նպատակահարմարությունը / by Ջավադյան, Հ.Ս. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 236-239 Date: 2014 Availability: No items available:

1612. Articles Արարատյան հարթավայրում ծիրանենու և դեղձենու ցածրաճ տնկանյութի արտադրության տնտեսական արդյունավետության հիմնավորումը / by Սանթրոսյան, Մ.Գ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 240-244 Date: 2014 Availability: No items available:

1613. Articles Մսեղիքի և մսամթերքի վարակվածությունը Clostridium perfringens-ով / by Սարգսյան, Մ.Ա. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 244-248 Date: 2014 Availability: No items available:

1614. Articles Հանճարը ներշնչվում է հանճարով / by Սարգսյան, Ն.Պ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 248-253 Date: 2014 Availability: No items available:

1615. Articles Վարելահողերի որակական բարելավորումը փքած օբսիդիանի օգտագործմամբ / by Սուքիասյան, Ա.Ռ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 254-257 Date: 2014 Availability: No items available:

1616. Articles Գազարաքանդի խոփի և հողի ուժային փոխազդեցությունը / by Տոնապետյան, Ա.Պ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 258-262 Date: 2014 Availability: No items available:

1617. Articles ՀՀ-ում վճարովի խորհրդատվական ծառայություններին անցման մոտեցումները / by Փանոսյան, Ի.Կ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 262-265 Date: 2014 Availability: No items available:

1618. Articles Агроэкологические аспекты богарного виноградарства Армении и Арцаха / by Арутюнян, В.С. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . с.: 265-268 Date: 2014 Availability: No items available:

1619. Articles Политический анекдот как форма разрушения политического мифа / by Бабаджанян, А.М. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . с.: 268-271 Date: 2014 Availability: No items available:

1620. Articles Токсикологическая характеристика новой препаративной формы отечественного препарата глифос.АРМ ВП и оценка его экономической эффективности / by Бабаян, Б.Г. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . с.: 271-276 Date: 2014 Availability: No items available:

Powered by Koha