Refine your search

Your search returned 1788 results.

|
161. Articles Sectoral employment structure and economic development : A comparative analysis of Poland and Armenia in the years of 1990-2014 / by Kwiatkowski, E. Publication: Ереван , 2015 . p. : 127-136 Date: 2015 Availability: No items available:

162. Articles Հայաստանի Հանրապետությունում կաթի վերամշակման որորտի գործունեության վրա տարբեր գործոնների ազդեցության չափի գնահատումը / by Մակարյան, Ռ.Ա. Publication: Երևան, 2016 . էջ՝136-141 Date: 2016 Availability: No items available:

163. Articles Совершенствование технологии приготовления натуральных вин из черноплодных эндемичных сортов винограда Вайоц Дзора. Сообщение 2. содержание антоцианов / by Казумян, К.Н. Publication: Ереван , 2013 . с.: 115-118 Date: 2013 Availability: No items available:

164. Articles Новые виды пастило-мармеладных изделий на основе синбиотического коплекса / by Коркач, А.В. Publication: Ереван, 2013 . с.: 119-121 Date: 2013 Availability: No items available:

165. Articles Необходимость оценки качества оросительной воды в каналах в период эксплуатации / by Казинян, Р.В. Publication: Ереван , 2011 . с.: 84-85 Date: 2011 Availability: No items available:

166. Articles Հայաստանի Հանրապետությունում բուսաբուծական արտադրանքի ապրանքայնության մակարդի և վերամշակման ծավալների ազդեցությունը արտադրական ցուցանիշների վրա / by Կուպելյանց, Ն.Ա. Publication: 2016 . Էջ՝ 142-147 Availability: No items available:

167. Articles Исследование оптимальных параметров пневмотранспортирующей системы средств малой механизации / by Маргалитадзе, Р. Publication: Ереван , 2011 . с.: 86-91 Date: 2011 Availability: No items available:

168. Articles Production of low-colorie nectars based on functiinal fruits / by Shapatava, Z. Publication: Ереван , 2013 . p.: 122-124 Date: 2013 Availability: No items available:

169. Articles Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության զբաղվածության և գործազրկության հաշվարկման խնդիրները ներկա պայմաններում (Կոտայքի մարզի օրինակով) / by Հովհաննիսյան, Ա.Մ. Publication: 2016 . Էջ՝ 148-153 Availability: No items available:

170. Articles Ic influence on the financial performance of Iranian food industries / by Jafari, E. Publication: Ереван , 2013 . p.: 127-132 Date: 2013 Availability: No items available:

171. Articles Напряженное состояние магистрального трубопровода от ударной нагрузки движущегося продукта / by Минасян, А.Р. Publication: Ереван 2011 . с.: 91-94 Date: 2011 Availability: No items available:

172. Articles Managerial accounting issues in Agricultural holdings / by Tschughuryan, A. Publication: Ереван , 2013 . p.: 133-135 Date: 2013 Availability: No items available:

173. Articles Изыскание профильной линии рабочего органа канавокопателя минимального тягового сопротивления / by Минасян, Р.С. Publication: Ереван 2011 . с.: 95-99 Date: 2011 Availability: No items available:

174. Articles Эконометрический анализ продовольственной обеспеченности населения отдельными видами продуктов питания в Армении / by Мамконян, Г.Л. Publication: Ереван , 2013 . с.: 136-140 Date: 2013 Availability: No items available:

175. Articles Խնձորենու քոսի հարուցչի կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունները ԼՂՀ նախալեռնային գոտու պայմաններում / by Ավագյան, Գ.Վ. Publication: Երևան, 2016 . Էջ՝159-164 Date: 2016 Availability: No items available:

176. Articles Определение параметров автоматического узла внесения удобрения в системе капельного орошения / by Погосян, А.К. Publication: Ереван 2011 . с.: 99-103 Date: 2011 Availability: No items available:

177. Articles Некоторые резервы повышения эффективности иностранных инвестиций в Аграрном секторе Армении / by Петросян, С.А. Publication: Ереван, 2013 . с.: 140-143 Date: 2013 Availability: No items available:

178. Articles Исследование паровой отгонки эфирного масла из эстрагона / by Агаджанян, Ж.Г. Publication: Ереван 2011 . с.: 107-111 Date: 2011 Availability: No items available:

179. Articles Խնձորենու սնկային հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցաումների արդյունավետությունը ԼՂՀ Հադրութի շրջանի Ուխտաձոր համայնքի պայմաններում / by Առաքելյան, Ա.Ա. Publication: Երևան, 2016 . Էջ՝165-169 Date: 2016 Availability: No items available:

180. Articles Impact of vaic on EVA: A case study of iranian companies / by Rezaei, E. Publication: Ереван , 2013 . p.: 144-149 Date: 2013 Availability: No items available:

Powered by Koha