Your search returned 1788 results.

|
1581. Articles Պարույր Սևակի ուիթմենյան կողմնորոշումը / by Խաչատրյան, Մ.Ա. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 93-98 Date: 2014 Availability: No items available:

1582. Articles Բանահյուսական բառապաշարի իմաստաբանական քննություն Մ.Խորենացու <<Հայոց Պատմության>> / by Խաչատրյան, Օ.Մ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 98-103 Date: 2014 Availability: No items available:

1583. Articles Պետական կարգավորման տնտեսական մեթոդի ազդեցությունը ՀՀ ագրարային ոլորտի վրա / by Կարապետյան, Կ.Լ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 104-108 Date: 2014 Availability: No items available:

1584. Articles ՀՀ գյուղատնտեսության պետական աջակցության քաղաքականության կատարելագործման ուղիները / by Կաչապետյան, Կ.Լ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 109-113 Date: 2014 Availability: No items available:

1585. Articles Խաղողի սերմերից բուսական յուղի արտադրության համար օգտագործվող մամլվածքի քիմիական բաղադրակազմը / by Կարապետյան, Ն.Տ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 114-119 Date: 2014 Availability: No items available:

1586. Articles Ապահովագրական ոլորտի հարկային քաղաքականության բնորոշ կողմերը / by Կիրակոսյան, Կ.Խ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 119-123 Date: 2014 Availability: No items available:

1587. Articles Օտար լեզուների օրացուցային պլանների և առարկայական ծրագրերի կազմումն ու համապատասխանոցումը եվչոպական ընդհանուր համակարգի չափանիշներին / by Հակոբյան, Ն.Տ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 124-127 Date: 2014 Availability: No items available:

1588. Articles Գյուզատնտեսության կոոպերացիոն օրենսդրության կատարելագործման նախադրյալները և անհրաժեշտությունը / by Համբարձումյան, Վ.Վ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 127-131 Date: 2014 Availability: No items available:

1589. Articles Շաքարի ճակնդեղի տարբեր սորտերի մշակության ազդեցությունը կենսաէթանոլի ելունքի վրա Իրանի հյուսիսարևմտյան պայմաններում / by Հովսեփյան, Հ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 131-135 Date: 2014 Availability: No items available:

1590. Articles Սիսեռի ցրտա-և երաշտադիմացկուն սորտերի ուսումնասիրությունն Իրանի հյուսիսի պայմաններում / by Հովսեփյան,Հ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 136-139 Date: 2014 Availability: No items available:

1591. Articles ՀՀ բնակչության պարենային ապահովման հիմնախնդիրը գյուղատնտեսական աճի դիտանկյունից / by Մամիկոնյան, Գ.Լ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 140-143 Date: 2014 Availability: No items available:

1592. Articles Մարկետինգի կազմակերպումը Երևանի <<Եվրոթերմ >> ՓԲԸ-ի <<Նոյան>> բնական հյութերի գործարանում / by Մամիկոնյան, Լ.Լ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 144-147 Date: 2014 Availability: No items available:

1593. Articles Լիզինգի տնտեսաիրավական կարգավորման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում / by Մանուկյան, Հ.Հ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 148-154 Date: 2014 Availability: No items available:

1594. Articles Պրոբիոտիկների կիրառությունը կաթնաշոռի արտադրության տեխնոլոգիայում / by Մարգարյան, Զ. Գ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 154-187 Date: 2014 Availability: No items available:

1595. Articles Գոմաղբի փոխակրիչների շահագործման պարամետրերի հիմնավորումը և կարգավորումը / by Մարգարյան, Ս.Ե. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 158-163 Date: 2014 Availability: No items available:

1596. Articles Արարատի մարզի ագրոէկոհամակարգերում գորշ կիսաանապատային հողերի տեխնածին աղտոտվածության և թունավորության աստիճանի գնահատումը / by Մարկոսյան, Մ.Ս. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 163-169 Date: 2014 Availability: No items available:

1597. Articles Կոլրաբիի մշակության առանձնահատկություններն Արագածոտնի մարզի պայմաններում / by Մարտիրոսյան, Վ.Ռ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 169-174 Date: 2014 Availability: No items available:

1598. Articles Ավտոմոբիլի ներքին պասիվ անվտանգության բարձրացման միջոցի մշակումը / by Մեժլումյան, Ռ.Ա. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 174-178 Date: 2014 Availability: No items available:

1599. Articles Արաքս գետից ջրառի ավելացման հետևանքով Արմավիրի մարզի ֆերմերային տնտեսությունների հողերի մելիորատիվ վիճակի փոփոխությունները / by Մելիքյան, Ն Լ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 179-184 Date: 2014 Availability: No items available:

1600. Articles Գոյության կոսմիկական և քաոսային դրսևորումները / by Մինասյան, Վ.Խ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 185-186 Date: 2014 Availability: No items available:

Powered by Koha