Refine your search

Your search returned 1788 results.

|
1561. Articles Սիսեռի համաշխարհային հավաքածուի ֆուզարիումադիմացկուն սորտանմուշնեի ուսումնասիրության արդյունքներն Արարատյան հարթավայրի պայմաններում / by Աբովյան,Ս.Ս. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 9-12 Date: 2014 Availability: No items available:

1562. Articles Գեզագարդի ազդեցությունը հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի ցանքի մոլախոտների և բերքատվություն վրա / by Ահարոնյան,Ա.Գ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 12-16 Date: 2014 Availability: No items available:

1563. Articles ՀՀ գյուղատնտեսության վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատման մի քանի հարցեր / by Ավետիսյան,Ս.Ս. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 16-19 Date: 2014 Availability: No items available:

1564. Articles Նոր աշխարհակարգի հեռանկարները / by Բաբաջանյան, Մ.Ա. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 20-23 Date: 2014 Availability: No items available:

1565. Articles Կայծային բռնկումով ավտոմոբիլային շարժիչների էկոլոգիական վնասների հաշվարկի և գնահատման մեթոդիկան / by Բարսեղյան, Մ.Ս. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 23-26 Date: 2014 Availability: No items available:

1566. Articles Վազերի նոր`երկարաթև,զուգակցված հովհար համակարգով ձևավորումը ԼՂՀ Մարտունու տարածաշրջանի պայմաններում / by Բարսեղյան, Յու.Զ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 27-31 Date: 2014 Availability: No items available:

1567. Articles Նոր հեղափոխական աշխարհայացքի ձևավորումը Եղիշե Չարենցի "Ողջակիզվող կրակ " շարքում / by Բարսեղյան, Ռ.Հ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 31-34 Date: 2014 Availability: No items available:

1568. Articles Հայաստանի Հանրապետության պարենային անվտանգության կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման ուղիները / by Գիլոյան, Ա.Ա. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 35-38 Date: 2014 Availability: No items available:

1569. Articles Կարտոֆիլահանի՝դինամիկական սկզբունքով աշխատող կոշտամանրիչի կինեմատիկան / by Գրիգորյան, Շ.Մ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 39-44 Date: 2014 Availability: No items available:

1570. Articles Կենդանիների սիբիրախտի և ինֆեկցիոն էնտերոտոքսեմիայի ախտորոշման մեթոդների համեմատական գնահատումը / by Գրիգորյան, Ս՚լ՚ Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 44-46 Date: 2014 Availability: No items available:

1571. Articles ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից երկրիտնտեսությանը տրամադրված վարկային ներդրումների ժամանակագրական փոփոխությունների վիճակագրական վերլուծության մոտեցումները / by Գևորգյան, Ա.Գ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 47-53 Date: 2014 Availability: No items available:

1572. Articles Ածականի ոճական կիրառությունները / by Գևորգյան,Կ.Խ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 53-60 Date: 2014 Availability: No items available:

1573. Articles Ցորենի արմատային փտախտ հիվանդության պատճառած վնասի վերլուծությունը ԻԻՀ Գորգանի նահանգի օրինակով (Հյուսիսային Իրան) / by Դեհղան, Մ.Ա. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 60-65 Date: 2014 Availability: No items available:

1574. Articles Վայրի օգտակար բույսերի բազմազանության,բնապահպանական և էկոլոգիական որոշ խնդիրների մասին / by Եդոյան,Ռ.Հ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 65-71 Date: 2014 Availability: No items available:

1575. Articles Թույլ կապակցված հողերի ճակատային գութանով վարի գիտափորձնական հետազոտությունների արդյունքների վերլուծությունը / by Եսոյան,Ա.Մ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 71-75 Date: 2014 Availability: No items available:

1576. Articles Փոքրաչափ գազարաքանդի պարամետրերի հիմնավորումը / by Եսոյան, Ա. Ս. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 76-81 Date: 2014 Availability: No items available:

1577. Articles Անգլերենի դարձվածքները և դրանց քերականական կարգերը / by Զոհրաբյան, Մ.Զ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 81-84 Date: 2014 Availability: No items available:

1578. Articles Բույսերի խտության ազդեցությունը ֆիզալիսի բերքատվության վրա ՀՀ նախալեռնային գոտու Ձորաղբյուր համայնքի պայմաններում / by Թադևոսյան,Ա.Մ. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 84-87 Date: 2014 Availability: No items available:

1579. Articles Օրգանական գյուղատնտեսության կազմակերպման առավելությունները / by Խաչատրյան, Լ.Ա. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 87-90 Date: 2014 Availability: No items available:

1580. Articles ՀՀ բուսաբուծության ճյուղի զարգացմանն ուղղված ՀԲԱԿ-ի ծրագիրը / by Խաչատրյան, Լ.Ա.. Publication: Ереван, НАУА , 2014 . էջ՝ 90-93 Date: 2014 Availability: No items available:

Powered by Koha