Your search returned 1788 results.

|
1441. Articles Разработка рецептуры и технологии сдобных булочных изделий функционального назначения / by Карапетян, С.Т. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . с.: 308-311 Date: 2015 Availability: No items available:

1442. Articles Բրոկկոլի,կոլրաբի և բրյուսելական կաղամբների առանձին սորտերի բերքատվության միջին մակարդակի և սածիլման ժամկետների միջև փոխադարձ կապի վիճակագրական վերլուծություն / by Մարտիրոսյան, Վ.Ռ. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 73-78 Date: 2017 Availability: No items available:

1443. Articles Տնտեսագիտական հոգեբանության էությունը և դրա կարևորութունը / by Մինասյան, Ա.Գ. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 79-81 Date: 2017 Availability: No items available:

1444. Articles Ցնդող նյութերի որակական և քանակական պարունակության հետազոտումը՝ կոնյակի սպիրտում պատրաստված արագացված հասունացման տեխնոլոգիայով / by Սուքոյան, Մ.Ռ. Publication: Երևան; 2013 . Էջ՝ 199-203 Date: 2013 Availability: No items available:

1445. Articles Применение биологически активного препарата ферропептид при производстве бройлеров / by Кочин, И.И. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . с.: 312-316 Date: 2015 Availability: No items available:

1446. Articles Перспективы использования некоторых сортов сои в Западной Грузии / by Кутуладзе, Н. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . с.: 316-318 Date: 2015 Availability: No items available:

1447. Articles Մոլախոտերի դեմ պայքարի արդյունավետությունը սև ցել-աշնանացան ցորեն-եգիպտացորեն մշակման օղակում / by Մխոյան, Ա.Ս. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 81-84 Date: 2017 Availability: No items available:

1448. Articles Применение дрожжевого биостимулятора при лечении чумы плотоядных / by Мкртчян, А.Р. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . с.: 318-321 Date: 2015 Availability: No items available:

1449. Articles Паразитофауна домашней птицы в Армении / by Нагашян, О.З. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . с.: 321-324 Date: 2015 Availability: No items available:

1450. Articles Паразитофауна рыб в прудовых хозяйствах Армении / by Нагашян, О.З. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . с.: 324-329 Date: 2015 Availability: No items available:

1451. Articles Ձեռնարկատիրության պետական կարգավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում սիգարետի և սիգարի արտադրության ոլորտում / by Պարսյան, Ա.Հ. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 84-87 Date: 2017 Availability: No items available:

1452. Articles Մորենու և անփուշ մոշենու ներկրված սորտերի կենսաբանական-տնտեսական առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը ՀՀ Նախալեռնային գոտու պայմաններում / by Սանթրոսյան, Գ.Ս. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 87-92 Date: 2017 Availability: No items available:

1453. Articles Հայկական ժողովրդական խաղիկների կառուցվածքային և լեզվաոճային առանձնահատկությունները / by Սարգսյան, Ն.Պ. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 93-96 Date: 2017 Availability: No items available:

1454. Articles Օրգանական կոմպոստների պատրաստման նոր տեխնոլոգիա / by Սարոյան, Մ.Ա. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 97-100 Date: 2017 Availability: No items available:

1455. Articles Ցորենի և տարեկանի ալյուրի հացաթխման հատկությունների վրա խաղողի կնճեռից ստացված փոշու ազդեցության ուսումնասիրությունը / by Սեդրակյան, Ա.Մ. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 100-103 Date: 2017 Availability: No items available:

1456. Articles Վենգերկա տնային, վենգերկա իտալական և ջոենտ պրուն սորտերի աճեցման տնտեսական արդյունավետությունը Հայաստանի պայմաններում / by Ստեփանյան, Է.Ռ. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 104-107 Date: 2017 Availability: No items available:

1457. Articles Влияние сроков и норм посева на урожайность ярового ячменя в богарных условиях Сисианского региона Сюникского марза / by Назарян, Р.Н. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . с.: 329-333 Date: 2015 Availability: No items available:

1458. Articles Հորթերի դիսպեպսիայի բուժումը դեղաբույսերի համակցումով / by Սուքիասյան, Կ.Ա. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 107-110 Date: 2017 Availability: No items available:

1459. Articles Исследование видового состава и токсичности грибов, контаминирующих сунели / by Овсепян, В.В. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . с.: 333-337 Date: 2015 Availability: No items available:

1460. Articles ՀՀ մարզերում բնակչության կենսամակարդակի հիմնական ցուցանիշների վրա գործազրկության ազդեցության վիճակագրական վերլուծություն / by Վարդանյան,Գ.Վ. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 111-114 Date: 2017 Availability: No items available:

Powered by Koha