Refine your search

Your search returned 1788 results.

|
1421. Articles Տնտեսական վնասը խոշոր եղջերավոր կենդանիների բրուցելյոզի դեպքում Բալահովիտի ուսումնափորձնական տնտեսության օրինակով / by Գրիգորյան, Ս.Լ. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 30-32 Date: 2017 Availability: No items available:

1422. Articles Approaches towards designing online modular programs in agrarian education / by Khachatryan, N. Publication: Yerevan, 2018 . p. : 72-74 Date: 2018 Availability: No items available:

1423. Articles Լոլիկի սածիլների պարարտացման համակարգի ազդեցությունը հետսածիլային շրջանում բույսերի աճի, բերքատվության և պտղի որակական ցուցանիշների վրա / by Երիցյան, Լ.Ս. Publication: Երևան: 2013 . Էջ՝161-165 Date: 2013 Availability: No items available:

1424. Articles The Eurasian economic union: Financial system reforms / by Matevosyan, A. Publication: Yerevan, 2018 . p. : 75-80 Date: 2018 Availability: No items available:

1425. Articles The improvement ways of managing the activities of the RA local self-government bodies / by Mkrtchyan, S Publication: Yerevan, 2018 . p. : 80-84 Date: 2018 Availability: No items available:

1426. Articles Impact of composting process on somproperties of palm wastes / by Shirani, M. Publication: Erevan; 2013 . p.:166-168 Date: 2013 Availability: No items available:

1427. Articles Դարձվածային միավորները ,դրանց թեմատիկ դասակարգումը և գործածությունը անգլերենի դասավանդման ընթացքում / by Գրիգորյան,Ս.Հ. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 32-35 Date: 2017 Availability: No items available:

1428. Articles Խաչատուր Աբովյանի լեզվաբանական աշխատությունը / by Գևորգյան,Կ.Խ. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 36-38 Date: 2017 Availability: No items available:

1429. Articles Փոքր ֆերմաներում կերախառնուրդներ պատրաստող արտադրամասի կառուցման նպատակահարմարությունը / by Դանիելյան, Գ.Հ. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 38-40 Date: 2017 Availability: No items available:

1430. Articles Խաղողի իրացման համակարգի բարելավումը / by Դանիելյան,Մ.Ս. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 41-43 Date: 2017 Availability: No items available:

1431. Articles Համանունները Մ.Խորենացու <<Հայոց Պատմության>> բառապաշարում / by Խաչատրյան, Օ.Մ. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 43-47 Date: 2017 Availability: No items available:

1432. Articles Ամոքային թխվածքաբլիթներ ՝դաղձի և ուրցի եթերայի յուղերով / by Կոստանյան, Կ.Վ. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 48-50 Date: 2017 Availability: No items available:

1433. Articles Ֆրանչայզինգի ներդրման կատարելագործման ուղիները ՀՀ ագրոպարենային համակարգի կազմակերպություններում / by Հովհաննիսյան, Մ.Է. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 51-53 Date: 2017 Availability: No items available:

1434. Articles Սալորենու պտուղների քիմիական կազմը Արարատյան հարթավայրի պայմաններում / by Հովհաննիսյան, Ա.Ռ. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 54-57 Date: 2017 Availability: No items available:

1435. Articles Կոշտամանրիչ-փոխակրիչի գիտափորձնական հետազոտությունների արդյունքների վերլուծությունը / by Մաթևոսյան, Ա.Ա. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 57-60 Date: 2017 Availability: No items available:

1436. Articles Արտադրության տեղաբաշխման և մասնագիտացման հիմնախնդիրների հետազոտության մեթոդաբանությունը ագրարային հատվածում / by Մանասյան, Վ.Գ. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 61-66 Date: 2017 Availability: No items available:

1437. Articles Совместная патология внутренних половых органов как причина симптоматического бесплодия коров / by Калиновский, Г.М. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . с.: 300-304 Date: 2015 Availability: No items available:

1438. Articles Կերախառնուրդների պատրաստման տեխնոլոգիական գծերի արտադրողականությունները և դրանց բարձրացման հնարավորությունները / by Մարգարյան, Ս.Ե. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 66-69 Date: 2017 Availability: No items available:

1439. Articles Влияние функциональных ингредиентов на показатели качества булочки "Аревик" / by Карапетян, С.Т. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . с.: 304-307 Date: 2015 Availability: No items available:

1440. Articles Կերախառնուրդների արտադրամասերի տեխնոլոգիական գծերի հուսալիության գնահատման չափանիշների հիմնավորումը / by Մարգարյան, Ս.Ե. Publication: Ереван : НАУА , 2017 . էջ՝ 70-73 Date: 2017 Availability: No items available:

Powered by Koha