Your search returned 1788 results.

|
1361. Articles Ձևավորման համակարգի, էտի երկարության ու բեռնվածության ազդեցությունը կարդինալ և սև արենի սորտերի ագրոկենսաբանական ցուցանիշների վրա Արցախի անջրդի խաղողագործության պայմաններում / by Շինդյան, Ս.Մ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 220-226 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1362. Articles Особенности морфологии желудочных лимфатических узлов и интраорганных лимфатических сосудов у овец типа корридель в возрастном аспекте / by Кобелян, С.Х. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . с.: 319-327 ; 29 см. Date: 2016 Availability: No items available:

1363. Articles Протувоэрозионная сеялка с регулирующим устройдтеом параметров прерывистых борозд / by Косемян, Э.С. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . с.: 327-331 ; 29 см. Date: 2016 Availability: No items available:

1364. Articles Баланс электролитов в кормах для птицы / by Кочиш, И.И. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . с.: 332-335 ; 29 см. Date: 2016 Availability: No items available:

1365. Articles Գոմաղբն աերոբ արագացված ողանակով մշակելու պարզագույն սարքավորման կառուցվածքը և հաշվարկը / by Պետրոսյան, Դ.Պ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 227-232 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1366. Articles Влияние линий на рост и развитие ремонтного молодняка Укринской бурой молочной породы / by Ладыка, В.И. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . с.: 336-341; 29 см. Date: 2016 Availability: No items available:

1367. Articles Роль тимбилдинга в современной организации / by Литвиненко,Т.Ю. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . с.: 342-344 ; 29 см. Date: 2016 Availability: No items available:

1368. Articles Կենսապարարտանյութերի ազդեցությունը հողի մանրէաբանական ակտիվության վրա / by Պողոսյան, Կ.Ս. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 233-236 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1369. Articles Применение дрожжевого биостимулятора при лечении парвовирусного энтерита собак / by Мкртчян, А.Р. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . с.: 345-349 ; 29 см. Date: 2016 Availability: No items available:

1370. Articles Աշնանացան ցորենաշորայի նոր սորտի հիմնական կենսաբանական-տնտեսական արժեքավոր հատկանիշների բնութագիրը / by Սահակյան, Ռ.Ա. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 236-242 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1371. Articles Բանաստեղծության դերը ֆրանսերեն լեզվի դասավանդման ընթացքում / by Սամսոնյան, Լ.Մ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 242-244 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1372. Articles Համո Սահյանի հայրենները / by Սարգսյան, Ն.Պ. Publication: Ереван : НАУА . 2015 . էջ՝ 244-249 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1373. Articles Значение мотивации в процессе обучения русскому языку в естественно-научных и технических вузах / by Оганесян, Р.А. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . с.: 349-352 ; 29 см. Date: 2016 Availability: No items available:

1374. Articles Գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետության գնահատման նոր մոտեցման անհրաժեշտությունը / by Մարգարյան, Լ.Ա. Publication: Երևան; 2013 . Էջ՝ 107-112 Date: 2013 Availability: No items available:

1375. Articles Հողի շուկայի վերլուծությունը և ձևավորման առանձնահատկությունները / by Հարությունյան, Հ.Ս. Publication: Երևան; 2013 . Էջ՝ 113-118 Date: 2013 Availability: No items available:

1376. Articles Ծախսերի և արտադրանքի ելունքի անփոփ և վերլուծական հաշվառման կատարելագործումը ՀՀ թռչնաբուծության ոլորտում / by Փանոսյան, Խ.Ս. Publication: Երևան; 2013 . Էջ՝ 119-123 Date: 2013 Availability: No items available:

1377. Articles Հաշվային քաղաքականությունը՝որպես ֆինանսական հաշվառման կազմակերպման հիմք / by Կարապետյան, Մ.Ս. Publication: Երևան; 2013 . Էջ՝ 123-126 Date: 2013 Availability: No items available:

1378. Articles Организация самостоятельной учебно-познавательной деятельности с тудентов неязыковых специальностей при овладении иностранным языком / by Пилосян, Р.Г. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . с.: 352-356 ; 29 см. Date: 2016 Availability: No items available:

1379. Articles Կիսաանապատային գորշ հողերի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների բարելավումը բարդայի միջոցով / by Ղազարյան, Հ.Ղ. Publication: Երևան; 2013 . Էջ՝ 140-143 Date: 2013 Availability: No items available:

1380. Articles Формирование коммуникативной компетенции при обучении иностранному языку студентов неязыковых специальностей при овладении иностранному языку студентов неязыкового вуза / / by Смирнова, А.Г. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . с.: 356-358 ; 29 см. Date: 2016 Availability: No items available:

Powered by Koha