Your search returned 1762 results.

|
1321. Articles Աղյուսակները,պատկերները և գիտատեխնիկական պայմանանշանները տեխնիկական տեքստերում / by Սահակյան, Ա.Վ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 221-225 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1322. Articles Պարենային ապրանքների գների համեմատական վերլուծությունը ՀՀ օրինակում / by Խացատրյան, Լ.Ռ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 109-118 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1323. Articles Կերարտադրության զարգացման ուղիները ՀՀ Շիրակի մարզում / by Ծպնեցյան, Հ.Ս. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 119-126 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1324. Articles Մարգագետնային երեքնուկի և բարձր ռայգրասի նոր սորտ-պոպուլյացիաների ագրոկենսաբանական բնութագիրը / by Սահակյան,Ռ.Ա. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 226-231 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1325. Articles Արտարժութային ճգնաժամերը և ՀՀ դրամի արժեզրկումը / by Հարությունյան, Թ.Հ. Publication: Ерееан : НАУА , 2015 . էջ՝ 126-129 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1326. Articles ՀՀ տնտեսության հնարավոր զարգացումները համաշխարհային տնտեսության համատեքստում / by Հարությունյան, Թ.Հ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 129-133 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1327. Articles Կաթնատվության և կաթի համախառն արտադրանքի սեզոնային տատանումների ադիտիվ վերլուծություն (<<Բալահովիտ >> ՈՒՓՏ-ի օրինակով) / by Սամվելյան, Ա.Հ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 231-238 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1328. Articles Պտղաբուծությունը Հայաստանում տնկարկների սեփականաշնորհումից առաջ / by Հարությունյան, Ֆ.Գ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 136-140 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1329. Articles Հացահատիկի համախառն բերքի վերլուծություն ինդեքսային մեթոդով (ՀՀ և ԼՂՀ օրինակով) / by Սամվելյան, Ա.Հ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 239-246 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1330. Articles Եղեռնի թեման հայ պոեզիայում / by Սարգսյան, Ն.Պ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 246-251 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1331. Articles Նորարարական տեխնոլոգիաները անգլերեն լեզվի դասավանման գործիք / by Սողոյան, Գ.Ն. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 251-254 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1332. Articles Հայաստանի՝ԵՏՄ-ին ինտեգրամ հիմնախնդիրները և հեռանկարները / by Վարդանյան, Ա.Մ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 255-259 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1333. Articles Պարենային ապահովվածության հիմնախնդիրների լուծման ուղիները Կոտայքի մարզում / by Հովհաննիսյան, Ա.Մ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 140-144 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1334. Articles Բնակչության աղքատության մակարդակի և հանցավորության միջև առկա փոխադարձ կապի վիճակագրական վերլուծություն (ՀՀ տվյալներով) / by Վարդանյան, Գ.Վ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 259-266 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1335. Articles Զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարներն Արցախում / by Վերդյան, Տ.Վ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 266-269 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1336. Articles Սխտորի տարբեր աշխարհագրական-էկոլոգիական ծագում ունեցող սորտերի կենսաբանական և տնտեսական արժեքների գնահատումը որպես սելեկցիոն ելանյութ / by Տերտերյան,Հ.Զ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 269-273 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1337. Articles Ագրարային եզրույթները Կ. Սարաֆյանի հնատիպ բառարանում / by Հովսեփյան, Մ.Վ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 144-148 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1338. Articles Բազմաշերտ ֆիլտրացիոն միջավայրի հիդրոերկրաբանական պարամետրերի որոշումը վերին ճնշումային ջրատար հորիզոնից փորձնական ջրհանման տվյալներով մեկական դիտահորերի առկայության դեպքում / by Ղազարյան, Ս.Մ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 148-157 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1339. Articles Սոխի և սխտորի նոր սորտերի տնտեսական ու կենսաբանական բնութագիրը / by Տերտերյան, Հ.Զ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 273-276; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1340. Articles Ճագարների ախտահարված վերքերի հյուսվածաբանական բնութագիրը մուխինի թուրմով և վիշնևսկու քսուքով բուժելիս / by Օհանջանյան, Ս.Մ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 276-280 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

Powered by Koha