Your search returned 1788 results.

|
1301. Articles Հերբիցիդների ազդեցությունը եգիպտացորենի ցանքերի հողի մանրէների վրա Լեռնային Ղարաբաղի ուղտասար համայնքի պայմաններում / by Մխոյան, Ա.Ս. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 163-166 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1302. Articles Լճակային ձկնաբուծության զարգացման և միջազգային ինտեգրման խնդիրները ՀՀ-ում / by Գրիգորյան, Ն.Կ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 69-75 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1303. Articles Կոմերցիոն ավտոմոբիլների ամորտիզացիոն հատկացումների և ժամկետների նորմավորման առանձնահատկությունները Հայաստանում / by Մոսիկյան, Կ.Հ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 167-172 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1304. Articles Ամառային էտի ազդեցությունը երիտասարդ պտղատու ծառերի աճի ու զարգացման վրա / by Մուրադյան, Ա.Կ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 173-176 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1305. Articles Հողում ինֆիլտրացիայի արագության որոշումը ինտենսիվ անձրևների պայմաններում / by Դավեյան, Ս.Հ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 75-79 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1306. Articles Կարկտահարությունից պտղի և հատապտղի տնկարկների պաշտպանության տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանում / by Մուրադյան, Շ.Շ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 177-181 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1307. Articles Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և հայ-թուրքական հարաբերությունների հիմնախնդիրը ՀՀ արտաքին քաղաքականության մեջ (1991-1996 թթ.) / by Նաջարյան, Մ.Տ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 182-186 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1308. Articles Ծանր մետաղների պարունակության քանակական ուսումնասիրությունը բալդրղանի (Heracleum) ցողունում / by Եդոյան, Ռ.Հ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 79-83 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1309. Articles Խաղողի միջվազային տարածության մշակության մեքենաների համեմատական վերլուծություն / by Եզեկյան, Տ.Ս. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 83-87 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1310. Articles Գյուղատնտեսության ապահովագրական համակարգի ներդրման պետական աջակցության հիմնական ուղղությունները Հայաստանում / by Ոսկանյան,Ա.Ե. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 187-191 Date: 2016 Availability: No items available:

1311. Articles Ոչխարների ջերմային այրվածքների բուժումը օզոնացված ձեթով / by Չոբանյան, Լ.Վ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 192-197 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1312. Articles ՀՀ տնային տնտեսությունների ծախսերի վիճակագրական ուսումնասիրությունը 2004-2013 թթ. տվյալներով / by Եղիկյան, Ա.Թ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 87-92 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1313. Articles Կարտոֆիլի լեռնային փրահնձիչ-մանրիչի աշխատանքային օրգանի կառուցվածքի հիմնավորումը և պարամետրերի որոշումը / by Պապյան, Ս.Խ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 197-201 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1314. Articles Կարոտինուդներ պարունակող բուսական հումքից ստացվող լուծամզուքների քիմիական կազմի ուսումնասիրումը / by Պետրոսյան, Ա.Ա. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 202-206 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1315. Articles Գոմաղբածղոտային խառնուրդի աերոբ արագացված կենսաֆերմենտացման հիմնական օրինաչափությունների տեսական հիմնավորումը / by Պետրոսյան, Դ.Պ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 206-211 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1316. Articles Ճակատային գութանով առը սեփական ակոսում շրջման աշխատանքի հաշվարկի տեսությունը / by Եսոյան, Ա.Մ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 92-96 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1317. Articles Լանջերի ճեղքահանման կրիտիկական խորության որոշումը համակցված վարի ժամանակ / by Պետրոսյան,Կ.Ա. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 212-216 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1318. Articles Վերաապահովագրության դերը ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական կայունության ապահովման գործում / by Երիցյան, Գ.Կ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 96-102 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1319. Articles Կյանքի ապահովագրության ներդրման սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը ՀՀ ապահովագրական շուկայում / by Պոդոլսկայա,Ա.Վ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 217-221; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1320. Articles Ցանքի ձևի նորմի ազդեցությունը սիսեռի բերքատվության վրա ԼՂՀ միջինլեռնային գոտու պայմաններում / by Իսրայելյան, Ռ.Ս. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 103-108 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

Powered by Koha