Your search returned 1788 results.

|
1281. Articles Տրակտորային տրանսպորտային շարժակազմի թափքի լայնական կայունարարի սկզբունքային սխեմայի մշակումը / by Հարությունյան, Վ.Ա. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 107-111 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1282. Articles Մածնից անջատված կաթնաթթվային բակտերիաների որոշ պրոբիոտիկ հատկությունների գնահատումը / by Առստամյան, Լ.Ա. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 33-37 29 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1283. Articles Աշխատանքային միգրացիայի հիմնախնդիրները Հայաստանում / by Հովակիմյան, Ա.Մ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 111-114 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1284. Articles Մղեղային խառնուրդի շարժումը պնևմափոխակրիչի ներծծող խողովակի կոր տեղամասով / by Հովհաննիսյան, Ս.Վ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 115-119 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1285. Articles Կոպտաբուրդ և կիսակոպտաբուրդ ոչխարների գարնանային մազաթափությունը և խոզի ճիշտ ժամկետները / by ԱվետիսյանԳ.Բ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 38-40 29 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1286. Articles ՀՀ տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտների կազմի, կառուցվածքի և դինամիկայի վիճակագրական վերլուծություն / by Մամիկոնյան, Գ.Լ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 119-123 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1287. Articles Կենսահումուսի արտադրության հոսքային տեխնոլոգիական գիծ / by Մարգարյան, Ա.Ս. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 123-127 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1288. Articles Գյուղատնտեսությունում օգտագործվող արևային հարթ կոլեկտորների կառուցվածքը և հաշվարկը / by Մարգարյան, Ս.Ե. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 127-134 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1289. Articles Սածիլատնկիչի կատարելագործված ակոսահանի տեխնոլոգիական արդյունավետությունը / by Բաբայան, Ա.Ռ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 40-45 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1290. Articles Բարձր անցանելիության բեռնատար ավտոմոբիլի կուրսային կայունության բարելավումը / by Բազիկյան, Ն.Ա. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 46-52 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1291. Articles Աշնանացան գարու բարձր բերքատու սորտերի ուսումնասիրությունը երկրագործության գիտական կենտրոնում / by Բարսեղյան, Ա.Գ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 53-55 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1292. Articles Կենսագազային տեղակայանքներում էներգետիկ ծախսերի կրճատման հնարավորությունները / by Մարգարյան, Ս.Ե. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 134-141 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1293. Articles Կաթնաթթվային բակտերիաների, բիֆիդոբակտերիաների և արոմատիկ լցանյութերի ազդեցությունը մանկական դիետիկ կաթնամթերքի պատրաստման կենսատեխնոլոգիական գործընթացների և որակի վրա / by Բեգլարյան, Ա.Ռ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 56-59 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1294. Articles Տարբեր ժամկետներում սածիլված բրոկկոլիի և բրյուսելյան կաղամբի բերքատվությունն ու մշակության տնտեսական արդյունավետությունը (ըստ Աշտարակի տարածաշրջանի պայմանների) / by Մարտիրոսյան, Վ.Ռ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 141-147 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1295. Articles Վարորդների մասնագիտական հմտությունները զարգացնելու փորձահրապարակ / by Մեժլումյան, Ռ.Ա. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 148-153 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1296. Articles ԹԹու կաթնամթերքի արտադրությունում գետնախնձորի օգտագործման հնարավորությունը / by Բեկլարյան, Ռ.Ա. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 59-62 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1297. Articles Խաղողի մեղրաբույր սորտի ագրոկեսաբանական առանձնահատկությունները Արարատյան հարթավայրի պայմաններում / by Մեյմարյան, Հ.Գ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 154-159 Date: 2016 Availability: No items available:

1298. Articles Անտեսանելի թշնամին սննդամթերքի շուկայում / by Բեգլարյան, Ռ.Ա. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 62-65 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

1299. Articles Հայաստանի հանքային գունանյութերով և ակրիլային մոնոմորներով ծածկույթների ստացումը / by Մինասյան, Կ.Ժ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 160-162 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1300. Articles Պլատոնի և Արիստոտելի իրավաքաղաքական հայացքների արդիականությունը / by Գալստյան, Շ.Հ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 65-68 Date: 2015 Availability: No items available:

Powered by Koha