Refine your search

Your search returned 1788 results.

|
1261. Articles Վարսակի ածիկից քացախի ստացման տեխնոլոգիան / by Աղաջանյան, Ժ.Գ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 19-25 ; Date: 2016 Availability: No items available:

1262. Articles Հալած պանիրների կենսատեխնոլոգիայի կատարելագործումը դդումի և <<SOLVA>> հալիչ աղի կիրառմամբ / by Արաքսյանց, Ա.Է. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 25-29 Date: 2016 Availability: No items available:

1263. Articles Բենզինային շարժիչի գլանում այրման բոցի տեսքի և ստրուկտուրայի ազդեցությունը վառելանյութի ծախսի վրա / by Բազիկյան, Ն.Ա. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 30-34 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1264. Articles Ազգային տնտեսության ագրոարդյունաբերական համալիրի նորմատիվային կարգավորման առանձնահատկությունները / by Բաղդասարյան, Ա.Գ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 34-38 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1265. Articles Խաղողի սև արենի և կարդինալ սորտերի փորձարկված տարբերակների տնտեսական արդյունավետությունն Արցախի անջրդի խաղողագործության պայմաններում / by Բարսեղյան, Յու. Զ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 38-44 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1266. Articles Սերվիոս Տուլլիոսի բարեփոխումների քաղաքական և իրական նշանակությունը (Հին Հռոմ, V-IV դդ.) / by Բրգանունց, Ռ.Մ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 44-48 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1267. Articles <<Վամաքս>>ՍՊԸ-ի տնտեսության Ֆլեկվի (Սիմենթալ)և Հոլշտին ցեղերի կովերի կաթնային մթերմատվությունը / by Գիլոյան, Գ.Հ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 49-55 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1268. Articles Վարդակակաչի վաղծաղկեցման առանձնահատկությունները Երևանի պայմաններում / by Գրիգորյան,Ա.Ա. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 56-60 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1269. Articles Հակաբրուցելյոզային ժամկետանց որոշ պատվաստանյութերի ակտիվության որոշումը / by Գրիգորյան, Ս.Լ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 60-63 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1270. Articles Բառիմաստային հարաբերությունների ընկալման դերը բառապաշարի և թարգմանական ունակությունների զարգացման գործում / by Գրիգորյան, Ս.Հ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 64-67 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1271. Articles Կարտոֆիլի չափաբերման ժամանակակից մեքենաների համեմատական վերլուծություն / by Անդրեասյան, Թ.Գ. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 24-27 Date: 2015 Availability: No items available:

1272. Articles Կոպիտ կեր մանրացնող փոքրաչափ մեքենայի կառուցվածքն ու շահագործական ցուցանիշները / by Դանիելյան, Գ.Հ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 68-71 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1273. Articles Մեթանտենկի տաքացման վրա ծախսվող գազի քանակությունը կախված տարվա եղանակից / by Դանիելյան, Գ.Հ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 72-76 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1274. Articles Որոշ ծանր մետաղների պարունակության ուսումնասիրումը սինդրիկի (Polygonatum Adans L.) ընձյուղում / by Եդոյան, Ռ.Հ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 77-81 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1275. Articles Խաղողի, պտղատու այգիների միջշարքային մշակման տեխնոլոգիա և մեքենա / by Եսոյան, Ա.Մ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 82-86 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1276. Articles Ճեղքահանիչի ապահովիչ մեխանիզմի կառուցվածքի ընտրությունը և պարամետրերի հիմնավորումը / by Եսոյան, Ա.Մ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 86-92; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1277. Articles Բառերի խոսքիմաստային երկարժեք,եռարժեք և քառարժեք դրսևորումները Մ.Խորենացու <<Հայոց պատմության>> բառապաշարում / by Խաչատրյան, Օ.Մ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 92-98 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1278. Articles Խաղողի սերմերից բուսական յուղի առավելություններն ու կիրառման ոլորտները / by Կարապետյան, Ն.Տ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 98-103 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1279. Articles Մղեղի հավաքման պնևմափոխակրիչի կառուցվածքը և ներծծող ճկափողի կառուցվածքային ու կինեմատիկական պարամետրերի հիմնավորումը / by Պետրոսյան, Վ.Կ. Publication: Ереван : НАУА , 2016 . էջ՝ 103-107 ; 29 սմ. Date: 2016 Availability: No items available:

1280. Articles Խնձորենու քոսի ուսումնասիրության արդյունքները ԼՂՀ նախալեռնային գոտում / by Առաքելյան, Ա.Ա. Publication: Ереван : НАУА , 2015 . էջ՝ 27-32 ; 25 սմ. Date: 2015 Availability: No items available:

Powered by Koha