Refine your search

Your search returned 3 results.

|
1. Articles Սիսեռի մշակության արդյունավետությունը ցանքի տարբեր ձևերի դեպքում՝ ԼՂՀ միջին լեռային գոտու պայմաններում / by Իսրայելյան, Ռ.Ս. Publication: Երևան ; 2016 . Էջ՝ 213-216 Date: 2016 Availability: No items available:

2. Articles Սիսեռի ազդեցությունը հողի բերրիության ու նրան հաջորդող աշնանացան ցորենի բերքատվության վրա՝ ԼՂՀ միջին լեռնային գոտու պայմաններում / by Իսրայելյան, Ռ.Ս. Publication: Երևան 2016 . էջ՝ 217-220 Date: 2016 Availability: No items available:

3. Articles Ագրոտեխնիկական մի քանի միջոցառումների ազդեցությունը սիսեռի մշակության արդյունավետության վրա՝ ԼՂՀ միջին լեռնային գոտու պայմաններում / by Իսրայելյան, Ռ.Ս. Publication: Երևան, 2017 . Էջ՝ 8-12 Date: 2017 Availability: No items available:

Powered by Koha