Your search returned 5 results.

|
1. BOOK Ճյուղի տեխնոլոգիական սարքավորումներ : by Բեգլարյան, Ա.Ռ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 32 էջ : 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [663.5(075.8) Բ-31] (20),

2. BOOK Գինեգործական արտադրության մանրէաբանական հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդները : by Պետրոսյան, Ս.Դ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 39 էջ : 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [663.2(075.8) Պ-50] (20),

3. BOOK Գինու տեխնոլոգիա :   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 32 էջ ; 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [663.2(075.8) Գ-59] (20),

4. BOOK Գինու տեխնոլոգիա : by Սիմոնյան, Ն.Ռ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 32 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [663.2(075.8) Ս-50] (20),

5. BOOK Մեթոդական ցուցումներ "Գինու տեխնոլոգիա" առարկայի լաբորատոր-գործնական աշխատանքների անցկացման վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2004 . 39 սմ. ; 20 սմ. Date: 2004 Availability: Items available: ANAU Scientific library [663.2(075.8) Ս-50] (17),

Powered by Koha