Your search returned 8 results.

|
1. BOOK Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն : by Խաչատրյան, Ն.Է. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 40 էջ : 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:614(075.8) Խ-28] (20),

2. BOOK Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն : by Աբովյան, Ա.Յու Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 40 էջ ; 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:614(075.8) Ա-15] (20),

3. BOOK Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն : by Պետրոսյան,Գ.Մ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 35 էջ : 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:614(075.8) Պ-50] (20),

4. BOOK Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն : by Աբրահամյան, Վիկտոր Վահանի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 20 էջ ; 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:614(075.8) Ա-16] (20),

5. BOOK Անասնաբուժական սանիտարիա : by Արզումանյան, Ս.Պ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 11 էջ ; 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:614(075.8) Ա-86] (20),

6. BOOK «Անասնաբուժական սանիտարիա» : by Արզումանյան, Ս.Պ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 18 էջ ; 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:614(075.8) Ա-86] (20),

7. BOOK Անասնաշենքերի օդի մանրէային աղտոտվածության որոշումը : by Ստեփանյան, Պ.Ա Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 8 էջ ; 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.22(075.8) Ս-88] (20),

8. BOOK Մեղրի անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն : by Աբրահամյան, Վիկտոր Վահանի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 10 էջ ; 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [638.16(075.8) Ա-16] (20),

Powered by Koha