Your search returned 4 results.

|
1. BOOK Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա : by Գևորգյան, Ս.Վ. Publication: Ե. : ՀԱԱՀ, 2013 . 12 էջ : , Առանց տիտղթ.-ի, նկ. է կազմից Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-092(075.8) Գ-47] (20),

2. BOOK Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա : by Գևորգյան, Ս.Վ. Publication: Ե. : ՀԱԱՀ, 2013 . 12 էջ :. , Առանց տիտղթ.-ի, նկ. է կազմից Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-092(075.8) Գ-47] (20),

3. BOOK Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա : by Գրիգորյան, Ա.Գ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-092(075.8) Գ-88] (20),

4. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Գևորգյան, Ս.Վ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 12 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-092(075.8) Գ-47] (20),

Powered by Koha