Refine your search

Your search returned 23 results.

|
1. BOOK Ապահովագրական ընկերությունների կազմակերպում և կառավարում : by Ոսկանյան, Ա.Ե Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 15 էջ, : 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [658:368(075.8) Ո-45] (20),

2. BOOK Մեթոդական ցուցումներ "Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում"առարկայից դիպլոմային աշխատանք կատարելու համար /   Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 20 էջ : 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Մ-45] (20),

3. BOOK Մեթոդական ցուցումներ "Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում" առարկայից կուրսային աշխատանք կատարելու համար /   Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 16 էջ ; 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Մ-45] (20),

4. BOOK Անասնաբուծական մթերքների վերամշակման և պահպանման տեխնոլոգիա :   Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 11 էջ : 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [637(075.8) Ա-57] (20),

5. BOOK Հողագիտություն : by Մանուկյան, Ռ.Ռ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 24 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.4(075.8) Մ-28] (21),

6. BOOK Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում : by Դավթյան, Գ.Վ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 12 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Դ-23] (20),

7. BOOK Երկրագործություն : by Հովհաննիսյան, Ա.Վ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 15 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631(075.8) Հ-85] (20),

8. BOOK Ուսումնական արտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկայի Համալիր ծրագիր "Ագրոնոմիա" մասնագիտության բակալավրիատի ուսանողների համար /   Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 22 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631(075.8) Ու-79] (20),

9. BOOK Հիդրոմելիորատիվ աշխատանքների կազմակերպում և տեխնոլոգիա : by Ղազարյան, Ս.Մ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 40 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [626(075.8) Ղ-15] (20),

10. BOOK Հողային կադաստր և հողերի մոնիտորինգ : by Եզեկյան, Ա.Ս. Publication: Ե. : ՀՊԱՀ, 2013 . 14 էջ. , Առանց տիտղթ.-ի, նկ. է կազմից Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332.2/.3(075.8) Ե-19] (20),

11. BOOK Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն : by Գրիգորյան, Կ.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 32 էջ : 21 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [620.2(075.8) Գ-88] (21),

12. BOOK Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա : by Այդինյան, Լ.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 56 էջ ; 21 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [637.1(075.8) Ա-54] (20), ANAU Scientific library [637.1(075.8) Ա-54] (1),

13. BOOK Բուսական ծագման սննդամթերքի որակի հսկում և անվտանգություն : by Նազարյան, Ա.Ի. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 15 էջ ; 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [663/664(075.8) Ն-15] (20),

14. BOOK Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում : by Պետրոսյան, Ս.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Պ-50] (20),

15. BOOK Ոչխարաբուծության կազմակերպումը և զարգացման հեռանկարները (տարածաշրջանի, տնտեսության, ընկերության օրինակով) : by Մարգարյան, Լ.Ա. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2012 . 16 էջ : 20սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636.31/.38:631.15(075.8) Մ-35] (20),

16. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա» առարկայից լաբորատոր աշխատանքներ կատարելու համար / by Այդինյան, Լ.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 48 էջ ; 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [637.1(075.8) Ա-54] (20),

17. BOOK Մեթոդական ցուցումներ միջտնտեսային հողաշինարարական կուրսային նախագիծ կազմելու համար / by Եղիազարյան, Գուրգեն Մարկոսի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ., 2011 . 28 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332(075.8) Ե-38] (20),

18. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ավտմոբիլային շարժիչներ» առարկայից ստուգողական աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ / by Վարդանյան, Վ. Publication: Երևան, 2011 . 39 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [629.33.03(075.8) Վ-30] (20),

19. BOOK «Խաղողագործություն» առարկայից լաբորատոր-գործնական պարապմունքների աշխատանքային տետր / by Բարսեղյան, Յուրիկ Զալիբեկի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 36 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [634.8(075) Բ-37] (20),

20. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հողաշինարարական և հողակադաստրային աշխատանքների կադաստրային աշխատանքների կազմակերպում և տեխնոլոգիա» առարկայից կուրսային . դիպլոմային նախագծերի համապատասխան բաժինների կատարման վերաբերյալ / by Էֆենդյան, Պ.Ս. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 36 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332.2(075.8) Է-99] (15),

Powered by Koha