Your search returned 4 results.

|
1. BOOK Աշխատանքի էկոնոմիկա : by Հակոբյան, Լ.Լ. Publication: Ե. : ՀԱԱՀ, 2013 . 10 էջ. , Առանց տիտղթ.-ի, նկ. է կազմից Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [331(075.8) Հ-17] (20),

2. BOOK Աշխատանքի էկոնոմիկա : by Հակոբյան, Լ.Լ. Publication: Ե. : ՀԱԱՀ, 2013 . 12 էջ : , Առանց տիտղթ.-ի, նկ. է կազմից Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [331(075.8) Հ-17] (20),

3. BOOK Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում : by Պետրոսյան, Ս.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Պ-50] (20),

4. BOOK Ագրարային էկոնոմիկա : by Ալեքսանյան, Վ.Ս. Publication: Երևան: ՀԱԱՀ; 2018 . 32 էջ: 20 սմ. Date: 2018 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Ա-29] (20),

Powered by Koha