Refine your search

Your search returned 571 results.

|
161. BOOK Աշխատանքի էկոնոմիկա : by Հակոբյան, Լ.Լ. Publication: Ե. : ՀԱԱՀ, 2013 . 10 էջ. , Առանց տիտղթ.-ի, նկ. է կազմից Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [331(075.8) Հ-17] (20),

162. BOOK Բնօգտագործման էկոնոմիկա : by Մատինյան, Ա.Գ. Publication: Ե. : ՀԱԱՀ, 2013 . 26 էջ : , Առանց տիտղթ.-ի, նկ. է կազմից Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [502:338(075.8) Մ-33] (20),

163. BOOK Հողային կադաստր և հողերի մոնիտորինգ : by Եզեկյան, Ա.Ս. Publication: Ե. : ՀՊԱՀ, 2013 . 14 էջ. , Առանց տիտղթ.-ի, նկ. է կազմից Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332.2/.3(075.8) Ե-19] (20),

164. BOOK Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա : by Հակոբյան, Լ.Լ. Publication: Ե. : ՀԱԱՀ, 2013 . 18 էջ : , Առանց տիտղթ.-ի, նկ. է կազմից Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.439(075.8) Հ-17] (21),

165. BOOK Աշխատանքի էկոնոմիկա : by Հակոբյան, Լ.Լ. Publication: Ե. : ՀԱԱՀ, 2013 . 12 էջ : , Առանց տիտղթ.-ի, նկ. է կազմից Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [331(075.8) Հ-17] (20),

166. BOOK Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա : by Գևորգյան, Ս.Վ. Publication: Ե. : ՀԱԱՀ, 2013 . 12 էջ : , Առանց տիտղթ.-ի, նկ. է կազմից Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-092(075.8) Գ-47] (20),

167. BOOK Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա : by Գևորգյան, Ս.Վ. Publication: Ե. : ՀԱԱՀ, 2013 . 12 էջ :. , Առանց տիտղթ.-ի, նկ. է կազմից Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-092(075.8) Գ-47] (20),

168. BOOK Կերարտադրություն ագրոնոմիայի հիմունքներով : by Թովմասյան, Գ.Ա Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 48 էջ : 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631(075.8) Թ-79] (20),

169. BOOK Ախտաբանական անատոմիա : by Աղաջանյան, Մ.Ա. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 12 էջ : 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-091(075.8) Ա-45] (20),

170. BOOK Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա : by Գրիգորյան, Ա.Գ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-092(075.8) Գ-88] (20),

171. BOOK Ռադիոկենսաբանություն : by Գրիգորյան, Ա.Գ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 16 էջ ; 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-001(075.8) Գ-88] (20),

172. BOOK Բուսաբուծություն : by Մարտիրոսյան, Հ.Ս Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 60 էջ : 21 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.5/.9(075.8) Մ-39] (3), ANAU Scientific library [631.5/.9(075.8) Մ-39] (17),

173. BOOK ԱՊՀ կազմակերպությունների կառավարում : by Շահբազյան, Ա.Ս. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 20 էջ ; 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Շ-16] (20),

174. BOOK Քաղաքագիտություն : by Նուրբեկյան, Լ.Զ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 32 էջ ; 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [32.001(075.8) Ն-99] (2), ANAU Scientific library [32.001(075.8) Ն-99] (18),

175. BOOK Հաշվապահական հաշվառումը գյուղատնտեսության մեջ : by Հակոբյան, Հ.Ս. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 35 էջ ; 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.162(075.8) Հ-17] (20),

176. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Բուսաբուծական արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիա», «Բուսաբուծական և բանջարային արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիա»,«Բուսական ծագման մթերքների արտադրության տեխնոլոգիայի հիմունքներ»,«Բուսաբուծություն և բանջարաբուծություն» առարկաներից լաբորատոր-գործնական աշխատանքներ կատարելու համար / by Մելիքյան, Անդրեաս Շմավոնի Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 55 էջ : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [633/635(075.8) Մ-49] (5), ANAU Scientific library [633/635(075.8) Մ-49 ] (15),

177. BOOK Մակաբուծություն և կենդանիների ինվազիոն հիվանդություններ : by Գրիգորյան, Լ.Ա. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 31 էջ : 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.99(075.8) Գ-88] (20),

178. BOOK ԱՊՀ կազմակերպությունների կառավարում : by Խալաթյան, Ծ.Բ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 19 էջ : 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Խ-17] (20),

179. BOOK Անասնապահական ֆերմաների մեքենայացում : by Մարգարյան, Ս.Ե. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 19 էջ : 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.3(075.8) Մ-35] (20),

180. BOOK Գյուղատնտեսական կենդանիների մսեղիքի որակի և մսի թարմության գնահատումը :   Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 19 էջ ; 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [637.5(075.8) Ս-15] (7), ANAU Scientific library [637.5(075.8) Ս-15] (13),

Powered by Koha