Your search returned 1050 results. Subscribe to this search

|
1021. BOOK Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա : by Տեր-Մովսեսյան, Հ.Ժ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2017 . Մաս Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [663(075.8) Տ-46] (82), ANAU Scientific library [663(075.8) Տ-46] (4), ANAU Scientific library [663(075.8) Տ-46] (4),
  (1 votes)
1022. BOOK Գինու ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների հետազոտման մեթոդական ցուցումներ / by Մուրադյան,Զ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2017 . 80 էջ: 20 սմ Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [663.2(075.8) Մ-99] (35), ANAU Scientific library [663.2(075.8) Մ-99] (2), ANAU Scientific library [663.2(075.8) Մ-99] (2),

1023. BOOK Գինու տեխնոլոգիա : by Սիմոնյան, Ն. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2017 . 80 էջ ; 20 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [663.2(075.8) Ս-50] (38), ANAU Scientific library [663.2(075.8) Ս-50] (3), ANAU Scientific library [663.2(075.8) Ս-50] (1),

1024. BOOK Գյուղատնտեսական կենդանիների հատուկ վտանգավոր վարակներ :   Publication: Երևան : Հեղ. հրատ., 2017 . 96 էջ, 12 էջ գուն. ներդիր : 24 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Գ-68] (2), ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Գ-68] (168),

1025. BOOK Գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրության համակարգի ներդրման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում /   Publication: Երևան: Տնտեսագետ, 2017 . 74,(38 էջ) ; 25 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.158:368 Գ-68] (4),

1026. BOOK ՀՀ ագրովերամշակող արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսա-տնտեսական գործունեության և ռիսկերի գնահատման հիմնահարցերն ու լուծման ուղիները / by Բայադյան, Ա.Հ. Publication: Երևան: Լիմուշ; 2017 . 236 էջ: 20 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Բ-26] (6), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Բ-26] (1), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Բ-26] (1), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Բ-26] (1),

1027. BOOK MX EXCEL աղյուսակային խմբագիր : by Կոսեմյան, Ս. Publication: Երևան: ՀԱԱՀ, 2017 . 213 էջ : 20 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [004.4(075.8) Կ-75] (99), ANAU Scientific library [004.4(075.8) Կ-75 ] (75), ANAU Scientific library [004.4(075.8) Կ-75 ] (2), ANAU Scientific library [004.4(075.8) Կ-75] (1), ANAU Scientific library [004.4(075.8) Կ-75 ] (3),

1028. BOOK Երկրագործություն հողագիտության հիմունքներով : by Հակոբյան, Ա.Խ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ; 2017 . 204 էջ : 20 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631/635(075.8) Հ-17] (172), ANAU Scientific library [631/635(075.8) Հ-17] (2),

1029. BOOK Գինեգործական ձեռնարկությունների սարքավորումներ : by Սամվելյան, Լ.Ռ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ ; 2017 . 208 էջ : 21 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [663.255(075.8) Ս-17] (73), ANAU Scientific library [663.255(075.8) Ս-17] (2), ANAU Scientific library [663.255(075.8) Ս-17] (2),

1030. BOOK Տրանսպորտի էկոնոմիկա : by Ճեպեճյան, Շ.Ա. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ; 2017 . 192 էջ : 20 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.47(075.8) Ճ-54] (96), ANAU Scientific library [338.47(075.8) Ճ-54] (2), ANAU Scientific library [338.47(075.8) Ճ-54] (2),

1031. BOOK Ձկների ձևակազմաբանություն (Մորֆոլոգիա) :   Publication: Երևան : ՀԱԱՀ; 2017 . 416 էջ: 21 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [597.2/.5(075.8) Ձ-65] (2), ANAU Scientific library [597.2/.5(075.8) Ձ-65] (116), ANAU Scientific library [597.2/.5(075.8) Ձ-65] (2),

1032. BOOK Կենդանական ծագման սննդամթերքի միջոցով փոխանցվող վարակիչ հիվանդություններ :   Publication: Երևան: Հեղ.հրատ.; 2017 . 234 էջ; 24 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [616.99(075.8) Կ-41] (3), ANAU Scientific library [616.99(075.8) Կ-41] (82),

1033. BOOK Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական աշխարհագրություն : by Գրիգորյան, Վահագն Publication: Երևան: Մեկնարկ; 2016 . 335 էջ: 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338:91(075.8) Գ-88] (4), ANAU Scientific library [338:91(075.8) Գ-88] (1),

1034. BOOK Շրջակա միջավայրի պահպանություն և ագրոէկոլոգիա : by Թամոյան, Ս.Ջ. Publication: Երևան: ՀԱԱՀ; 2018 . 150 էջ; 20 սմ. Date: 2018 Availability: Items available: ANAU Scientific library [502.7(075.8) Թ-20] (176), ANAU Scientific library [502.7(075.8) Թ-20] (3), ANAU Scientific library [502.7(075.8) Թ-20] (1),

1035. Computer Files Ֆինանսների վիճակագրություն : by Մովսիսյան, Մանուկ Էդվարդի Publication: Երևան : Ա.հ., 2008 . 300 էջ Date: 2008 Availability: No items available:

1036. Computer Files Прогнозирование и планирование экономики : by Сак, А.В. Publication: Минск : БГУИР, 2006 . a Date: 2006 Availability: No items available:

1037. BOOK Ագրարային խորհրդատվական գործի կազմակերպում : by Փանոսյան, Ի.Կ. Publication: Երևան: ՀԱԱՀ; 2018 . 306 էջ: 20 սմ. Date: 2018 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Փ-20] (169), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Փ-20] (3), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Փ-20] (3),

1038. BOOK Հաշվողական գործընթացների ալգորիթմացում և ծրագրավորում : by Կոսեմյան, Ս. Publication: Երևան: ՀԱԱՀ; 2018 . 91 էջ: 20 սմ Date: 2018 Availability: Items available: ANAU Scientific library [004.4(075.8) Կ-75] (35), ANAU Scientific library [004.4(075.8) Կ-75] (140), ANAU Scientific library [004.4(075.8) Կ-75] (3), ANAU Scientific library [004.4(075.8) Կ-75] (1), ANAU Scientific library [004.4(075.8) Կ-75] (1),

1039. BOOK Կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը և Հարավային Կովկասը :   Publication: Թբիլիսի; 2013 . 47 էջ: 21 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [551.5 Կ-54] (1),

1040. BOOK Ներտնտեսային ոռոգման համակարգերի տեղեկատու /   Publication: Երևան: Ա.Հ.; 2010 . 27 էջ: 21 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.6 Ն-61] (1),

Powered by Koha