Your search returned 10 results.

|
1. BOOK Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն : by Պետրոսյան, Ալեքսան Նապալի, Publication: Երևան : Վանեվան, 2009 . 166 էջ : 167 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [31(075.8) Պ-50] (19), ANAU Scientific library [31(075.8) Պ-50] (4), ANAU Scientific library [31(075.8) Պ-50 ] (2), ANAU Scientific library [31(075.8) P-50] (2), ANAU Scientific library [31(075.8) P-50] (4),

2. Computer Files Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն/ by Հակոբյան, Կարեն Հակոբի Publication: Երևան : Ա.հ., 2007 . Մաս Date: 2007 Availability: No items available:

3. Computer Files Տնտեսական ինդեքսներ : by Ալեքսանյան, Վալերի Ռուբենի Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2005 . 44 էջ 21 սմ. Date: 2005 Availability: No items available:

4. BOOK Վիճակագրության տեսություն : by Հակոբյան, Կարեն Հակոբի Publication: Երևան : ԵՎՐԱՍԻԱ, 2004 . 232 էջ : 20 սմ. Date: 2004 Availability: Items available: ANAU Scientific library [31(075.8) Հ-17] (4),

5. Computer Files Ազգային հարստության վիճակագրություն : by Հակոբյան, Հակոբ Մելքոնի Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2004 . 84 էջ 20 սմ. Date: 2004 Availability: No items available:

6. Computer Files Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն : by Հակոբյան, Կարեն Հակոբի Publication: Երևան : ԵՄԳՄՀ, 2004 . 2 յունիթ. Date: 2004 Availability: No items available:

7. BOOK Մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը և գիտափորձերի պլանավորման տեսությունը /   Publication: Երևան : Ասողիկ, 2001 . 210 էջ : , Հավելված էջ՝ 192-206 20 սմ. Date: 2001 Availability: Items available: ANAU Scientific library [519(075.8) Մ-15] (305), ANAU Scientific library [519(075.8) Մ-15] (1), ANAU Scientific library [519(075.8) Մ-15] (5),

8. BOOK Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն : by Հովհաննիսյան, Հովհաննես Կարապետի. Publication: Երևան : Տնտեսագետ , 2000 . 456 էջ. Date: 2000 Availability: Items available: ANAU Scientific library [31(075.8) Հ-85] (49), ANAU Scientific library [31(075.8) Հ-85] (3), ANAU Scientific library [31(075.8) Հ-85] (2),

9. BOOK Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն :   Publication: Երևան : Լույս, 1982 . 528 էջ : Date: 1982 Availability: Items available: ANAU Scientific library [31(075.8) Վ-60] (3), ANAU Scientific library [31(075.8) Վ-60] (215), ANAU Scientific library [31(075.8) Վ-60] (5), ANAU Scientific library [31(075.8) Վ-60] (3), ANAU Scientific library [31 Վ-603] (5), ANAU Scientific library [31(075.8) Վ-60] (3), ANAU Scientific library [31 Վ-603] (7),

10. Computer Files Ֆինանսների վիճակագրություն : by Մովսիսյան, Մանուկ Էդվարդի Publication: Երևան : Ա.հ., 2008 . 300 էջ Date: 2008 Availability: No items available:

Powered by Koha