Your search returned 5 results.

|
1. BOOK Կենսաքիմիա : by Քամալյան, Ռ.Գ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 284 էջ : 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [577.1(075.8) Ք-17] (3), ANAU Scientific library [577.1(075.8) Ք-17] (260),
  (1 votes)
2. BOOK Կլինիկական կենսաքիմիայի հիմունքներ : by Քամալյան, Ռոմիկ Գուրգենի Publication: Երևան ։ : ՀՊԱՀ հրատ., 2008 . 294 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [616:577(075.8) Ք-17] (4), ANAU Scientific library [616:577(075.8) Ք-17] (223),

3. BOOK Ձկների ֆիզիոլոգիա : by Վարդանյանց, Ա.Ս. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ հրատ., 2006 . 102 էջ : 21 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [639.3(075.8) Վ-30] (3), ANAU Scientific library [639.3(075.8) Վ-30] (169),

4. BOOK Նուկլեինաթթուների կառուցվածքը և ֆունկցիաները :   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ հրատ., 2005 . 56 էջ : , Կազմողները կազմի վրա գրված են որպես հեղինակ 20 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [577.1(075.8) Ն-17] (3), ANAU Scientific library [577.1(075.8) Ն-17] (258),

5. BOOK Կենդանիների կենսաքիմիա : by Դավթյան, Լաուրա Վահրամի, Publication: Երևան : Լույս, 1989 . 584 էջ : Date: 1989 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636:612.015(075.8) Դ-234] (5), ANAU Scientific library [636:612.015 Դ-234] (1), ANAU Scientific library [636:612.015(075.8) Դ-234] (334), ANAU Scientific library [636:612.015(075.8) Դ-234] (5), ANAU Scientific library [636:612.015(075.8) Դ-234 ] (1), ANAU Scientific library [636:612.015(075.8) Դ-234] (3),

Powered by Koha