Your search returned 5 results.

1. BOOK
2. BOOK
Ընդհանուր և մասնավոր մանրէակենսաբանություն : Դասագիրք / by Դանիելյան, Լյուդմիլա Թադևոսի, Publication: Երևան : Ասողիկ, 2002 . 161 էջ : 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:579(075.8) Դ-17] (5), ANAU Scientific library [619:579(075.8) P-17] (1), ANAU Scientific library [619:579(075.8) Դ-17] (464), ANAU Scientific library [619:579(075.8) Դ-17] (2),

3. BOOK
«Բջջաբանություն. գենետիկա սելեկցիայի հիմունքներով» : Առարկ. լաբ. աշխ. ձեռնարկ / by Եդոյան, Ռաֆիկ Հայկոյի, Publication: Երևան : Լույս, 1991 . 123 էջ : Date: 1991 Availability: Items available: ANAU Scientific library [575.1 Ե-182] (1), ANAU Scientific library [576.3(075.8) Ե-15] (20), ANAU Scientific library [575.1:576.3 Ե-182] (118), ANAU Scientific library [575.1 Ե-182] (6),

4. BOOK
Թռչնաբուծություն : Դասագիրք / by Պետրոսյան, Կամո Հայկի, Publication: Երևան : Լույս , 1988 . 347 էջ. Date: 1988 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636.5(075.8) Պ-50] (1), ANAU Scientific library [636.5(075.8) Պ-50] (1), ANAU Scientific library [636.5(075.8) Պ-50] (111), ANAU Scientific library [636.5(075.8) Պ-50] (3), ANAU Scientific library [636.5(075.8) Պ-50] (4), ANAU Scientific library [636.5(075.8) Պ-505] (145), ANAU Scientific library [636.5 Պ-505] (4),

5. BOOK

Powered by Koha